terytorium

 • Wojsko Polskie wesprze Straż Graniczną

  by - Sty 14, 2017
  W dniu 12 stycznia br. Komenda Główna Straży Granicznej i Ministerstwo Obrony Narodowej zawarły porozumienie o współdziałaniu w zakresie wymiany informacji i produktów geograficznych. W ramach tej umowy Straż Graniczna będzie mogła korzystać z m.in. map...
 • Zarys historycznego kształtowania się granic Polski

  by - Lip 20, 2015
  Burzliwe losy Polski sprawiły, iż granice naszego państwa podlegały znacznym zmianom.  Mając na uwadze ogrom dorobku historii w przedmiocie dziejów naszego narodu, Autor przedstawi jedynie zarys najważniejszych jego zdaniem wydarzeń w historii Polski, które w zasadniczy sposób wpływały...
 • Granica jako zasadniczy element państwowości

  by - Lip 2, 2015
  Granica jako zasadniczy element państwowości podlega szczególnej ochronie. Nie bez powodu w ustawach zasadniczych wielu współczesnych państw odnajdujemy zasadę nienaruszalności terytorialnej. Przekroczenie w sposób nieuprawniony granicy stanowi pogwałcenie przepisów prawa. Granica niejednokrotnie była przedmiotem zażartych sporów międzynarodowych,...
 • Składniki konstruktywne państwa

  by - Cze 11, 2013
  Rozwój definicji ?państwa? możemy wywodzić już od czasów starożytnych. U Greków posługiwano się nazwą polis, oznaczającą miasto-państwo z własnym ustrojem i prawodawstwem. Państwo w nazewnictwie rzymskim było określane jako wspólnota obywateli (res publica)....Read More