transport VIP

  • MON: nowe postępowanie na średnie samoloty do przewozu VIP

    by - Mar 11, 2017
    W piątek, w dniu 10 marca br. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o rozpoczęciu kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pozyskanie samolotów średnich dla przewozu najważniejszych osób w państwie. Zaproszenie do negocjacji skierowane zostanie do firmy...