Wielkim Księstwem Litewskim

  • Wielka Wojna (1409-1411)

    by - Gru 31, 2015
    Wielka Wojna (1409-1411)  był to konflikt zbrojny pomiędzy Polską i Wielkim Księstwem Litewskim, wspartymi przez książąt mazowieckich a Krzyżakami, wspartymi przez Węgry, książąt pomorskich, Piastów śląskich  i rycerzy-ochotników z Europy zachodniej,  toczący się w okresie od...