władza

  • Modele bezpieczeństwa międzynarodowego w oparciu o wybrane teorie

    by - Kwi 11, 2014
    Obserwując sytuację w naszym bezpośrednim środowisku bezpieczeństwa, na Ukrainie wielu zadaje sobie pytanie zachowanie się poszczególnych państw, a zwłaszcza Federacji Rosyjskiej. Rosja w realizacji swojej polityki mocarstwowej twardo opiera się o zasady realizmu politycznego. Z kolei...
  • Składniki konstruktywne państwa

    by - Cze 11, 2013
    Rozwój definicji ?państwa? możemy wywodzić już od czasów starożytnych. U Greków posługiwano się nazwą polis, oznaczającą miasto-państwo z własnym ustrojem i prawodawstwem. Państwo w nazewnictwie rzymskim było określane jako wspólnota obywateli (res publica)....Read More