XVII wiek

  • Bitwa pod Chocimiem

    by - Wrz 30, 2015
    We wrześniu 1621 roku Rzeczpospolita stoczyła bitwę z przeważającymi siłami tureckimi. Zwyciężyła, pomimo klęski poniesionej rok wcześniej pod Cecorą i śmierci hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Przygotowania do wojny Po nieudanej wyprawie na Mołdawię roku 1620, zakończonej rozbiciem...
  • Monarchia absolutna ratunkiem dla I Rzeczpospolitej?

    by - Kwi 7, 2015
    W XVII wieku w Rzeczpospolitej oraz we Francji panowały diametralnie różne systemy polityczne. W I RP funkcjonowała demokracja szlachecka, natomiast obowiązującym ustrojem we Francji była monarchia absolutna. Oba systemy wydają się skrajnie inne, natomiast łączy ją...