zagrożenia niemilitarne

  • Siły Zbrojne RP w zwalczaniu terroryzmu

    by - Paź 21, 2015
    Wraz z ewolucją zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa zmianom uległ również zakres stosowania instrumentu siły zbrojnej. Podczas gdy w przeszłości misja sił zbrojnych obejmowała w zasadzie wyłącznie obronę przez zagrożeniem militarnym, to współcześnie wojsko stanowi główny filar...