Przejście graniczne z Ukrainą Dołhobyczów-Uhrynów w Dołhobyczowie-Kolonii. /Fot. Pece na licencji CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Terroryzm powodem zaostrzenia przepisów Schengen w UE?

Od 7 kwietnia 2017 roku wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę wspólnoty będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej. Decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej zaostrzające przepisy Kodeksu Granicznego Schengen są reakcją na utrzymujące się zagrożenie terrorystyczne w Europie.

Jak podaje komunikat Komendy Głównej Straży Granicznej od 7 kwietnia 2017 roku wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę we wszystkich przejściach granicznych, zarówno na drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie. Zmiany w zasadach przekraczania zewnętrznych granic wspólnoty wynikają z zaostrzonych przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej przepisów Kodeksu Granicznego Schengen. Decyzje europejskich władz są reakcją na utrzymujące się zagrożenie terrorystyczne w Europie.

Komunikat prasowy opublikowany w dniu 4 kwietnia br. na oficjalnym portalu internatowym Straży Granicznej wyjaśnia, że zmiana regulacji w ramach Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie państwa członkowskie obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza. Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania, czyli m.in. obywatele RP, podlegały odprawie minimalnej.

Zaostrzenie przepisów będzie miało zatem wpływ na czas trwania odpraw na przejściach granicznych, jednakże jak zapewnia Straż Graniczna, podjęto już odpowiednie kroki, aby kontrola przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Chcąc zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych zmian, Straż Graniczna na podstawie analizy danych dotyczących natężenia ruchu granicznego i prognoz na dany dzień oraz w zależności od lokalnych potrzeb i uwarunkowań będzie podejmować działania z zakresu tzw. elastycznego planowania funkcjonariuszy do służby. Sytuacja będzie na bieżąco monitorowana i jeśli będzie to potrzebne, na przejściach granicznych uruchamiane będą dodatkowe stanowiska odpraw podróżnych ? w przypadkach szczególnych również te mobilne.

Czym jest strefa Schengen?

Strefa Schengen – jest obszarem, na którym zagwarantowano swobodę przemieszczania się osób. Państwa, które przyjęły takie rozwiązania zniosły kontrolę na granicach wewnętrznych jednocześnie ustanawiając granicę zewnętrzną strefy. Obszar ten składa się z terytoriów państw europejskich, które stosują ściśle określone zasady reżimu Schengen dotyczące m.in. ochrony granicy zewnętrznej, ochrony danych osobowych, współpracy pomiędzy służbami policyjnymi państw ? sygnatariuszy (włączając np. prawo do pościgu transgranicznego), wydawania wiz cudzoziemcom, ekstradycji/wydawania osób między państwami członkowskimi, jak również działania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS).

Warto przypomnieć, że strefa Schengen nie pokrywa się z terytorium Unii Europejskiej. Jak podaje portal Migrant Info do strefy Schengen należą: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, a także Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria (te ostatnie cztery państwa obszaru Schengen nie należą do UE). Do strefy Schengen nie należą Cypr, Bułgaria, Irlandia, Rumunia, Wielka Brytania oraz Chorwacja.

Źródło: KGSG

Zobacz także:

Komentarze

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.