Brama główna AON, fot. Wusia69, CC BY-SA 3.0.
Brama główna AON, fot. Wusia69, CC BY-SA 3.0.

Ustawa o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej przegłosowana

Zgodnie z rządowym projektem ustawy,  od 1 października na bazie Akademii Obrony Narodowej w warszawskim Rembertowie ma zostać utworzona Akademia Sztuki Wojennej. W czwartek (09.06.2016) większością głosów ustawę poprał Senat, a w najbliższym czasie ma ona trafić do podpisu prezydenta.

Za przyjęciem ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (ASW) głosowało 56 senatorów, przeciwnych było 26, a jeden senator wstrzymał się od głosu.  Izba wyższa senatu nie zaproponowała żadnych poprawek.  Przypomnijmy iż podobnie jak w przypadku Akademii Obrony Narodowej (AON), oferta dydaktyczna i naukowo-badawcza ASW ma być związana przede wszystkim z bezpieczeństwem i obronnością państwa.  Niemniej nowa uczelnia ma pełnić także funkcję ośrodka eksperckiego prowadzącego m.in. badania, analizy i kwerendy w zakresie sytuacji geopolitycznej oraz militarnej w wybranych regionach świata. Akademia Sztuki Wojennej nadal ma pozostać uczelnią wojskową – publiczną uczelnią akademicką, kształcąc zarówno wojskowych, jak i cywilów. Główny nacisk ma być jednak położony na kształcenie i szkolenie żołnierzy zawodowych w celu zaspokojenia potrzeb sił zbrojnych. Jej kadra ma odpowiadać za przygotowanie i doskonalenie zawodowe kadr dowódczych, sztabowych i logistycznych wojska dla wszystkich poziomów dowodzenia – taktycznego, operacyjnego i strategicznego.

Logo obecnej Akademii Obrony Narodowej, AON/wbn.aon.edu.pl

Logo obecnej Akademii Obrony Narodowej, AON/wbn.aon.edu.pl

Idea przekształcenia uczelni ma stanowić odpowiedź na bieżące i przyszłe potrzeby sił zbrojnych oraz współczesne uwarunkowania globalnego środowiska bezpieczeństwa. Żołnierze pełniący dotychczas służbę w AON będą kontynuowali ją w ramach ASW. Z kolei pracownicy naukowi i administracyjni staną się pracownikami ASW, przy czym stosunki pracy z nimi wygasną dwa miesiące od wejścia w życie ustawy. Nowa uczelnia ma przejąć mienie i jednostki organizacyjne AON, zachowując przy tym dotychczasowe uprawnienia do prowadzenia kierunków studiów i nadawania stopni naukowych oraz dotychczasowe kategorie naukowe. Osoby przyjęte na studia w  roku akademickim 2016/17 zostaną  już studentami ASW.

Historia uczelni sięga Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, która mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 maja 1990 roku została przekształcona w Akademie Obrony Narodowej. W połowie lat 90. uczelnia w swojej działalności dydaktycznej wyraźnie wykroczyła poza sferę obronności państwa otwierając dla studentów cywilnych nowe kierunki w postaci studiów: ekonomicznych, historycznych i zarządzania. AON kształci studentów w programach studiów wszystkich trzech stopni naukowych (od licencjackich do doktorskich) oraz studiów podyplomowych. Uczelnia realizuje także kursy obronne dla pracowników merytorycznych komórek do spraw obronnych w administracji publicznej na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. AON współpracuje także  z wyższymi uczelniami innych armii, a jej kadra uczestniczy w badaniach naukowych prowadzonych przez NATO Defence College. 

Komentarze

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.