W Kraśniku wyremontowano cmentarz z okresu I wojny światowej

Miasto Kraśnik otrzymało dofinansowanie na remont i renowację cmentarza z okresu I wojny światowej przy ulicy Lipowej. Dofinansowanie pochodzi z programu ?Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2017.? Portal Nowa Strategia był partnerem medialnym tego wydarzenia.

W ramach zadania uporządkowano teren cmentarza, a także poprawione zostały krzyże brzozowe na istniejących mogiłach. Wykonano nowe ogrodzenie od ul. Lipowej wraz z krótką alejką z tłucznia i postument na którym znajduje się tablica informacyjna o cmentarzu i pochowanych tam żołnierzach. Całkowity koszt zadania to 68 171,96 zł z czego 49 670,61 zł to kwota dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cmentarz pochodzi z okresu I wojny światowej. Założony został wiosną 1918 r. na planie prostokąta o wymiarach 56 x 38 m. Składał się z 24 mogił zbiorowych i 4 pojedynczych. Dokładna liczba pochowanych tu osób nie jest znana. Szacuje się, że pierwotnie pochowano tu ponad 500 żołnierzy Armii Austro-Węgierskich (m. in. z 9 Pułku Piechoty) i kilkuset rosyjskich, poległych w okolicach Kraśnika w 1914 i 1915 r. W latach 1922-1923 przeniesiono tu także szczątki z dwóch cmentarzy wojennych w Polichnie.

Podczas I Wojny Światowej Ziemia Kraśnicka stała się polem zaciętych walk ze względu na bliskość granicy między Austro-Węgrami i Rosją. Obie walczące strony wystawiły siły złożone w dużej części z Polaków, gdyż mobilizację przeprowadzono na ziemiach należących do byłej Rzeczypospolitej. Podczas I Bitwy pod Kraśnikiem 23-25 sierpnia 1914 r. wojska austro-węgierskie pokonały po ciężkich walkach Rosjan. Była to pierwsza i jedna z najcięższych bitew tej wojny na froncie wschodnim i pierwsze zwycięstwo Austro-Węgier. Szacuje się, że w walkach sierpniowych uczestniczyło około 200 tys. żołnierzy, obie strony poniosły znaczne straty, z czego armia rosyjska 60 tys. żołnierzy, a austro-węgierska 40 tys. Był to jednak spory sukces, a propaganda wykorzystała go, aby wzmocnić ducha bojowego wojska. Dowódca, który zdobył Kraśnik – generał Dankl – otrzymał tytuł honorowy „hrabiego von Kraśnik”.

Niespełna rok później doszło do kolejnego starcia wojsk austro-węgierskich z rosyjskimi, znanego pod nazwą II Bitwy Kraśnickiej. Po porażce pod Gorlicami (maj 1915), załamała się zachodnia ofensywa Rosjan z powodu wsparcia udzielonego Austriakom przez Niemców. Rosjanie rozpoczęli odwrót, a Austriacy zajęli Annopol. W dniach 1-19 lipca 1915 r. doszło do wielu starć i potyczek. Wojska austro-węgierskie uderzyły w kierunku Kraśnik-Księżomierz-Dzierzkowice-Urzędów, a następnie przemieszczały się w stronę Kraśnika od jego południowo-zachodniej części w kierunku stacji kolejowej i Kolonii Góry. W wyniku ciężkich walk spalone zostały przedmieścia Kraśnika. W II Bitwie Kraśnickiej, a także podczas walk o Urzędów 12-19 lipca, czynny udział brały Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego pod osobistym dowództwem późniejszego Naczelnika. 19 lipca został zdobyty Urzędów, który prawie cały spłonął łącznie z przedmieściami. Podobnie Dzierzkowice, Wyżnica, Suchynia i wiele innych wsi, celowo podpalonych przez cofających się Rosjan. Pamiątką po tych tragicznych wydarzeniach są cmentarze poległych żołnierzy, a także miejsca pamięci z okresu I wojny światowej.

Cmentarz przed renowacją

Cmentarz po renowacji

Komentarze

Nowa Strategia jest portalem internetowym poświęconym tematyce bezpieczeństwa, historii oraz wojska. Informujemy o najważniejszych wydarzeniach oraz przedstawiamy własne komentarze na ich temat. Obejmujemy również patronatami wydarzenia naukowe, społeczne oraz sportowe w Polsce.