Foto: st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek (Combat Camera DO RSZ)

W razie wojny Naczelnym Dowódcą Sił Zbrojnych RP zostanie gen. broni Marek Tomaszycki

Dziś wydział prasowy Biura Bezpieczeństwa Narodowego poinformował, iż prezydent Bronisław Komorowski wskaże gen. broni Marka Tomaszyckiego, obecnego Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jako kandydata do mianowania w czasie wojny na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

Zgodnie z komunikatem BBN, desygnacja oficjalnie zostanie dokonana przez Prezydenta RP, na wniosek premier Ewy Kopacz, jutro o godz. 10 w Pałacu Prezydenckim. Stworzenie możliwości wskazywania kandydata na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, który będzie mógł zawczasu przygotowywać się do pełnienia obowiązków, było jedną z głównych zmian wprowadzonych w ramach reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi, która weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

1 kwietnia 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę usprawniającą system kierowania obroną państwa w czasie wojny, w ramach której określone zostały także zadania osoby przewidywanej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy. Zgodnie z tym, wskazany przez Prezydenta RP kandydat, w ramach swoich przygotowań, będzie mógł m.in. brać udział w strategicznych grach i ćwiczeniach obronnych, planowaniu użycia Sił Zbrojnych do obrony państwa oraz w przygotowywaniu wojennego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi.

Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych ma przejmować dowodzenie w czasie wojny i podlegać wtedy bezpośrednio prezydentowi kierującemu obroną państwa wspólnie z rządem. Naczelny dowódca nie przejmowałby dowodzenia całymi siłami zbrojnymi, lecz tylko częścią wyznaczoną do udziału w operacji obronnej. Pozostałe zadania armii, niezwiązane bezpośrednio z operacją obronną, np. szkolnictwo wojskowe, pozostawałyby w gestii MON także w czasie wojny.

Generał broni Marek Tomaszycki (ur. 1958) – absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1981) i Akademii Obrony Narodowej (1995). W 1999 roku ukończył w AON kurs taktycznooperacyjny integracji z NATO, a w 2003 roku podyplomowe studia operacyjno-strategiczne. Służbę wojskową rozpoczął w 1981 roku w 32 pułku zmechanizowanym. Służył także w 8 Brygadzie Zmechanizowanej i Dowództwie 8 Dywizji Obrony Wybrzeża. W latach 1996-1999 był szefem szkolenia-zastępcą dowódcy 36 Brygady Pancernej (po przeformowaniu zmechanizowanej).

Źródło: MON

Od roku 1999 do 2001 był dowódcą 9 Brygady Kawalerii Pancernej, a następnie służył w Dowództwie 1 Korpusu Zmechanizowanego jako szef Oddziału Rozpoznania i WRE. Od lipca 2003 do lutego 2004 był szefem Oddziału szkolenia w PKW w Iraku. Po zakończeniu misji wrócił na poprzednio zajmowane stanowisko. W latach 2004-2005 był dowódcą 6 Brygady Kawalerii Pancernej. Jest absolwentem Studium Polityki Obronnej Akademii Wojennej Wojsk Lądowych ? Carlisle Barracks w USA (2005-2006). Od 2006 do 2008 dowodził 10 Brygadą Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. W okresie marzec ? listopad 2007 był dowódcą I zmiany PKW Afganistan. W latach 2008-2009 zajmował stanowisko Szefa Zarządu Szkolenia P-7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W latach 2009-2011 dowodził 12 Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną, a od listopada 2011 był Szefem Szkolenia Wojsk Lądowych. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Bronze Star Medal, Gwiazdą Afganistanu, Gwiazdą Iraku, Złotym Medalem ?Za zasługi dla obronności kraju?. Złotym Medalem ?Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny?, Medalem Pamiątkowym Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe w Iraku, medalem NATO ? ISAF.

20 maja 2013 roku generał broni Marek Tomaszycki objął stanowisko Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, a następnie, z dniem 1 stycznia 2014 roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

>>> Czytaj także: Nowy Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych <<<

Źródło: BBN

Komentarze

Absolwent historii i politologii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się historią wojskowości XX w., stosunkami międzynarodowymi, terroryzmem oraz polskimi misjami stabilizacyjnymi poza granicami kraju.