Źródło: foxtrotalpha.jalopnik.com

Władimir Putin zlecił utworzenie nowych sił rezerwowych

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin nakazał utworzenie nowej rezerwy dla sił zbrojnych w ramach dla poprawy jakości szkolenia i gotowości wojska w czasie międzynarodowych napięć z zachodem w sprawie konfliktu na Ukrainie.

Plan, który został opisany w dekrecie prezydenckim jako ?eksperyment?, pozwoli żołnierzom na opuszczenie armii dla podjęcia umów trzyletnich w niepełnym wymiarze godzin. Obecne prawo stanowi, iż wszyscy rosyjscy mężczyźni mają zakończyć obowiązkową służbę wojskową w wieku od 18 do 27.

Kilka milionów byłych już wojskowych uważanych jest za rezerwistów, mogą oni zostać wykorzystani w czasie kryzysu. Jednakże te rezerwy osobowe sił zbrojnych są nieodpłatne i bardzo rzadko podlegają szkoleniom. Struktura nowych sił zbliżona będzie do brytyjskiej armii terytorialnej. Rezerwiści będą otrzymywać miesięczne pensje oraz będą podlegać regularnym szkoleniom wojskowym.

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej podało wcześniej, że tworzone w ramach ?eksperymentu? siły rezerwowe na początku będą utrzymane na poziomie pięciu tysięcy osób, bazując na modelu izraelskim.

Dekret prezydenta opublikowany w piątek mówi, iż siły rezerwy opłacane będą z pieniędzy istniejącego budżetu ministerstwa obrony. Rosyjskie media donoszą, iż miesięczna pensja rezerwisty wynosić będzie od ?60 do ?90. Utworzenie profesjonalnych rezerw dla sił zbrojnych było tematem rozmów na przestrzeni kilku ostatnich lat. Ostatni dekret wydany w piątek jest następstwem planu przedstawionego przez Władimira Putina w 2012 roku, kiedy to został ponownie wybrany na urząd prezydenta Federacji Rosyjskiej. Podobny dekret został wydany w 2013 roku, ale jak doniosła oficjalna gazeta rządu Federacji Rosyjskiej w swoim ubiegłorocznym wydaniu, realizacja planów została odłożona ze względu na brak wolnych środków finansowych.

W regularnych siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej służy około 766 (766,055 tysięcy żołnierzy w służbie czynnej według Global Firepower) tysięcy żołnierzy. Z tego względu decyzja o utworzeniu tak małych sił rezerwowych budzi zaskoczenie i jednocześnie wskazuje na ostrożność Moskwy w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Według rankingu Global Firepower (2015) rosyjskie siły zbrojne stanowią drugą (po USA) siłę militarną na świecie z rocznym budżetem na cele obronne w wysokości 60 mld USD.

Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanych na portalu Global Firepower

Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanych na portalu Global Firepower

Komentarze

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.