Polski patrol w Kosowie - fot. st. chor. Waldemar Młynarczyk

Wniosek o przedłużenie polskich misji wojskowych w RŚA oraz Kosowie

Wczoraj Rada Ministrów skierowała wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej, a także w Siłach Międzynarodowych w Kosowie i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz Bośni i Hercegowinie.

Rząd wnioskuje o przedłużenie pobytu żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej od 1 stycznia do 17 lipca 2016 r. Zgodnie ze złożonym wnioskiem Polski Kontyngent Wojskowy ma liczyć ? jak dotąd ? do 2 żołnierzy. Będzie operacyjnie podporządkowany dowódcy wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej EUMAM RCA. Polacy będą brali udział w działaniach doradztwa wojskowego na rzecz środkowoafrykańskich sił zbrojnych.

Wojskowa misja doradcza Unii Europejskiej (EUMAM RCA) jest elementem szerszego zaangażowania Unii Europejskiej w rozwiązywanie kryzysu w Republice Środkowoafrykańskiej na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej, pomocy rozwojowej oraz bezpieczeństwa. Unia Europejska współdziała z władzami Republiki, Organizacją Narodów Zjednoczonych, Unią Afrykańską i Republiką Francuską. Siły tego ostatniego państwa prowadzą w Republice Środkowoafrykańskiej z mandatu ONZ operację SANGARIS. Główne działanie to pomoc władzom Republiki w przygotowywaniu reformy sektora bezpieczeństwa, który stanowi warunek niezbędny trwałej stabilizacji w tym państwie.

Wniosek dotyczy również przedłużenia użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w  Siłach Międzynarodowych w Kosowie i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz Bośni i Hercegowinie. Funkcjonowanie kontyngentu ma być przedłużone od 1 stycznia do końca czerwca 2016 r. (na podstawie obowiązującego postanowienia prezydenta polscy żołnierze mogą przebywać w tych terytoriach do końca 2015 r.). Kontyngent, jak dotąd, będzie liczył do 300 żołnierzy i pracowników wojska.

Polski kontyngent, tak jak dotychczas, będzie:
– wchodził (wydzielone siły) w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej ? Wchód, podporządkowanej dowódcy Sił Międzynarodowych w Kosowie i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii;
– działał w Kosowie i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (jego głównym celem będzie nadzorowanie przestrzegania porozumienia pokojowego przez strony konfliktu w Kosowie);
– mógł być użyty w Bośnie i Hercegowinie w celu wzmocnienia Sił Unii Europejskiej działających na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w Bośni i Hercegowinie.

Podstawowym zadaniem kontyngentu będzie monitorowanie przestrzegania porozumień i traktów międzynarodowych. Ma się zajmować wykonywaniem działań manewrowych, w tym demonstrowaniem militarnej obecności Sił Międzynarodowych w  Kosowie oraz prowadzeniem patroli w rejonie odpowiedzialności Wielonarodowej Grupy Bojowej ? Wschód w celu identyfikacji i neutralizacji zagrożeń bezpieczeństwa. Polski kontyngent zajmie się również wspieraniem kosowskiej policji oraz misji Unii Europejskiej  w kontrolowaniu przestrzegania praworządności w Kosowie. Jego zadaniem będzie  monitorowanie, w ścisłej współpracy z lokalną społecznością, sytuacji bezpieczeństwa w rejonie odpowiedzialności oraz wspieranie pomocy humanitarnej.

Źródło: www.premier.gov.pl

Komentarze

Absolwent historii i politologii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się historią wojskowości XX w., stosunkami międzynarodowymi, terroryzmem oraz polskimi misjami stabilizacyjnymi poza granicami kraju.