Gen. Wojciech Jaruzelski w 2009 roku. / Wikimedia Commons (CC BY 2.0).

Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak stracą stopnie generalskie

W dniu 13 grudnia br. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz poinformował, że jego resort podejmie kroki prawne, mające na celu odebranie stopni generalskich Wojciechowi Jaruzelskiemu i Czesławowi Kiszczakowi.

W czasie obchodów 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Antoni Macierewicz ogłosił, że Ministerstwo Obrony Narodowej podejmie kroki prawne, mające na celu odebranie stopni generalskich Wojciechowi Jaruzelskiemu (1923-2014) i Czesławowi Kiszczakowi (1925-2015):

Chcę poinformować Polaków, że po raz ostatni w dniu dzisiejszym ze strony jakiegokolwiek urzędnika Ministerstwa Obrony Narodowej padło słowo „generał” przy nazwisku pana Jaruzelskiego. Podejmujemy kroki prawne mające na celu odebranie stopni wojskowych zarówno panu Jaruzelskiemu, jak i panu Kiszczakowi. Zbrodniarze odpowiedzialni za działanie zbrojne przeciwko własnemu narodowymi nie zasłużyli na to, by nosić te stopnie wojskowe.

Deklaracja szefa MON miała miejsce podczas konferencji prasowej Antoniego Macierewicza oraz dyrektora Wojskowego Biura Historycznego dr. hab. Sławomira Cenckiewicza, zaprezentowane zostały nieznane dotychczas opinii publicznej materiały archiwalne dotyczące masakry robotników Grudnia?70, m.in. meldunek o użyciu broni 17 grudnia, a także stan bojowy, system dowodzenia i plany działań wojsk w Gdańsku i Gdyni.

Udostępnione zostały m.in.:

  • materiały archiwalne dotyczące genezy i przebiegu operacji wojskowej w grudniu 1970 r. w Gdańsku, Gdyni, Elblągu i Szczecinie;
  • materiały archiwalne dotyczące genezy i przebiegu stanu wojennego.

Walor szczególnie nowatorski mają przede wszystkim materiały na temat Grudnia? 70. Wynika z nich niezbicie, że rolę decydującą w pacyfikacji antykomunistycznego buntu w Grudniu? 70 roku odegrało LWP kierowane i dowodzone zarówno z pozycji Ministerstwa Obrony Narodowej (szefem MON był gen. Wojciech Jaruzelski) jak i Sztabu Generalnego (zwłaszcza Zarządu I Operacyjnego SG), którego szefem był ? gen. Bolesław Chocha, na miejscu w Trójmieście dowodził działaniami jednostek wojskowych.

Wśród prezentowanych dokumentów za najważniejsze uznać należy:

  • meldunki operacyjne z okresu poprzedzającego demonstracje i strajki zapoczątkowane 14 grudnia 1970 r., ukazujące ścisłe związki pomiędzy najwyższymi władzami państwowymi i dowództwem wojska w planach pacyfikacji ewentualnych wystąpień;
  • dokumenty o charakterze planistyczno-operacyjnym m.in. z 16 grudnia 1970 r., sygnowane osobiście przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego Ministra Obrony Narodowej;
  • mapy operacyjne dotyczące akcji wojskowej w Gdańsku, Gdyni, Elblągu i Szczecinie w stosunku do strajkujących zakładów pracy i ich załóg;
  • dzienniki bojowe i sprawozdania dotyczące użycia broni przez jednostki wojskowe w grudniu 1970 r.;
  • w jednym z dzienników działań bojowych znajduje się fundamentalny dokument (w oryginale z 15 grudnia 1970 r., będący suchym opisem narady zorganizowanej u I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki z udziałem m.in. Ministra Obrony Narodowej gen. Władysława Jaruzelskiego. Podczas tej narady podjęto decyzję o użyciu wojska i broni w stosunku do robotniczego buntu na Wybrzeżu.
  • plany i struktury dowodzenia jednostkami wojskowymi w czasie tzw. Wydarzeń Grudniowych 1970 r.;
  • meldunek Wojciecha Jaruzelskiego dla nowo wybranych władz KC PZPR z 21 grudnia 1970 r. będący sprawozdaniem opisującym rolę LWP w pacyfikacji grudniowego buntu 1970 r.
Gen. Czesław Kiszczak (po lewej) w czasie spotkania z Erichem Honeckerem, przywódcą Niemieckiej Republiki Demokratycznej w dniu 29 czerwca 1988 roku. / Wikimedia Commons (CC-BY-SA 3.0).

Gen. Czesław Kiszczak (po lewej) w czasie spotkania z Erichem Honeckerem, przywódcą Niemieckiej Republiki Demokratycznej w dniu 29 czerwca 1988 roku. / Wikimedia Commons (CC-BY-SA 3.0).

Źródło: mon.gov.pl: Prezentacja dokumentów dot. stanu wojennego

Czytaj także:

Marzec 1968 ? studenckie wybryki czy kryzys PRL?

Koniec partii i kariery Mieczysława Rakowskiego ? XI Zjazd PZPR

Komentarze

Rafał "Ralph" Muczyński, koordynator działu "Wojsko". Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku i politologii na Politechnice Białostockiej. Rysownik-hobbysta (więcej: http://ralph1989.deviantart.com oraz www.facebook.com/Ralph1989Arts) Zainteresowania: rysunek, wojskowość (szeroko pojęte zagadnienia współczesnej armii od strony uzbrojenia, zwłaszcza lotnictwo i technika rakietowa), polityka międzynarodowa, historia XX wieku.