Fot. do.wp.mil.pl.

Wojsko Polskie do walki z afrykańskim pomorem świń

Ministerstwo Obrony Narodowej powołało Wojskowe Zgrupowania Zadaniowe, podlegające Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ), które zajmą się wsparciem organów administracji publicznej w walce z ogniskami afrykańskiego pomoru świń (ASF) w województwach lubelskim, podlaskim, mazowieckim i zagrożonym chorobą warmińsko-mazurskim.

W dniu 2 listopada br. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) opublikowało komunikat prasowy w związku z chorobą afrykańskiego pomoru świń w Polsce. W komunikacie czytamy:

W związku z wystąpieniem ognisk choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego oraz realnym zagrożeniem ich wystąpienia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wojewodowie tychże województw zwrócili się do Ministra Obrony Narodowej o aktywne wsparcie organów administracji publicznej.

Minister Obrony Narodowej wydał decyzję, na podstawie której Siły Zbrojne RP przygotowują się do uruchomienia czterech Wojskowych Zgrupowań Zadaniowych wydzielanych w ramach sił i środków ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego resortu obrony narodowej:

  • WZZ LUBELSZCZYZNA w składzie 100 żołnierzy, działające na terenie powiatów: bialskiego, włodawskiego i chełmskiego;
  • WZZ PODLASIE w składzie 90 żołnierzy, działające na terenie powiatów siemiatyckiego, hajnowskiego, bielskiego, białostockiego, monieckiego i sokólskiego;
  • WZZ MAZURY w składzie 160 żołnierzy (8 grup po 20 żołnierzy), działające na terenie powiatów: braniewskiego, bartoszyckiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, ełckiego, oleckiego, piskiego i kętrzyńskiego;
  • WZZ MAZOWSZE w składzie 120 żołnierzy, działające na terenie powiatu łosickiego.

Planowane działania rozpoczną się pomiędzy 2 a 3 listopada i potrwają od 7 do 13 dni – zależnie od regionu. Żołnierze będą współdziałać z powiatowymi lekarzami weterynarii w zakresie działań monitorujących tj. poszukiwania i zgłaszania do badań padłych dzików. Będą także wspierać służby leśne w prowadzeniu inwentaryzacji ich pogłowia.

Całością sił i środków dowodził będzie Dowódca Operacyjny Rodzajów SZ.

mjr Agnieszka Kossowska

Źródło: do.wp.mil.pl: KOMUNIKAT

Komentarze

Rafał "Ralph" Muczyński, koordynator działu "Wojsko". Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku i politologii na Politechnice Białostockiej. Rysownik-hobbysta (więcej: http://ralph1989.deviantart.com oraz www.facebook.com/Ralph1989Arts) Zainteresowania: rysunek, wojskowość (szeroko pojęte zagadnienia współczesnej armii od strony uzbrojenia, zwłaszcza lotnictwo i technika rakietowa), polityka międzynarodowa, historia XX wieku.