Grafika pochodzi ze strony Sztabu Generalnego WP (Creative Commons).

Wystawa w Łazienkach Królewskich z okazji 100-lecia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

W Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich otwarto wystawę „Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918-2018”. W uroczystości wziął udział szef Sztabu Generalnego gen. broni Rajmujd Andrzejczak.

Ekspozycja ?Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918-2018? została podzielona na bloki historyczne prezentujące kolejne etapy funkcjonowania tej instytucji na tle zmieniających się losów Polski począwszy od roku 1918. Wystawę przygotował Sztab Generalny Wojska Polskiego i Centralna Biblioteka Wojskowa. Ekspozycja będzie dostępna do 30 września br.

Sztab Generalny Wojska Polskiego został utworzony 25 października 1918 roku jeszcze przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego. Pierwszym szefem został gen. Tadeusz Rozwadowski. Na przestrzeni lat zmieniła się rola, zadania i struktura. Przez pierwsze lata II Rzeczypospolitej Sztab Generalny odgrywał wiodącą rolą w systemie dowodzenia. Po przewrocie majowym i powołaniu Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych pozycja Sztabu uległa zmniejszeniu w latach 1928-1939 funkcjonując jako Sztab Główny podporządkowany GISZ. Podczas wojny funkcjonował natomiast Sztab Naczelnego Wodza. W okresie międzwojennym i II wojny pracami Sztabu kierowali m.in. wspomiany już gen. Rozwadowski, ale także gen. Stanisław Szeptycki, gen. Stanisław Haller, gen. Władysław Sikorski czy gen. Stanisław Kopański.

 

Źródło: sgwp.wp.mil.pl

Komentarze