Poszukiwany por. rez. Piotr Capała. / Źródło: Żandarmeria Wojskowa.

Żandarmeria Wojskowa poszukuje żołnierza rezerwy podejrzanego o szpiegostwo

Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie poszukuje listem gończym por. rez. Piotra Capałę na podstawie art. 130 Kodeksu Karnego pod zarzutem m.in. szpiegostwa.

Podejrzany por. rez. Piotr Capała, były żołnierz 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie, jest poszukiwany na podstawie czterech zarzutów: szpiegostwa, nielegalnego posiadania broni, przekroczenia uprawnień publicznych oraz samodzielnego zabrania broni palnej, bądź materiałów wybuchowych. Jeśli chodzi i pierwszy zarzut, to art. 130 § 3 kk mówi:

Kto, w celu udzielenia obcemu wywiadowi wiadomości określonych w par. 2, gromadzi je lub przechowuje, wchodzi do systemu informatycznego w celu ich uzyskania albo zgłasza gotowość działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Postępowanie ws. podejrzanego jest prowadzone przez funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. List gończy wystawiła w środę, 17 sierpnia br. Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie wydał decyzję o aresztowaniu oficera na 3 miesiące.

Rysopis podejrzanego i treść listu gończego:

Poszukiwany por. rez. Piotr Capała. / Źródło: Żandarmeria Wojskowa.

Poszukiwany por. rez. Piotr Capała. / Źródło: Żandarmeria Wojskowa.

POSZUKIWANY

CAPAŁA Piotr

Drugie imię: MARCIN
Imię ojca: EDWARD
Imię matki: MARIA
Nazwisko panieńskie matki: GONTARCZYK
Płeć: MĘŻCZYZNA
Miejsce urodzenia: PUŁAWY
Data urodzenia: 13.01.1975
Ostatnie miejsce zameldowania: WARSZAWA, UL. CIESZYŃSKA 5/91
Ostatnie miejsce zamieszkania: PUŁAWY, UL. WRÓBLEWSKIEGO 19/32
Obywatelstwo: POLSKIE

Podstawa poszukiwania przez Żandarmerię Wojskową:

? List gończy z dnia 17.08.2016 r. Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie (Sygn. akt PO IV Ds. 136.2016).
? Art. 130 § 3 kk, art. 231 § 1 kk, art. 358 § 2 kk, art. 263 § 2 kk.

Poszukująca jednostka Żandarmerii Wojskowej:

MAZOWIECKI ODDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
UL. JANA OSTROROGA 35
01-163 WARSZAWA
tel. 261 853 150, 261 857 148
e-mail: mozwwarszawa.sekretariat@wp.mil.pl

Rysopis:

? WZROST: ok. 181 cm
?
WAGA: ok. 69 kg
?
WŁOSY: ciemne, krótkie
?
OCZY: brązowe, jasne
?
ZNAKI SZCZEGÓLNE: brak

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do niezwłocznego zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Żandarmerii Wojskowej, Policji lub prokuratora (art. 280 § 1 pkt 4 kpk).
Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomoc mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 280 § 1 pkt 5 kpk; art. 239 § 1 kk).
Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej o miejscu pobytu poszukiwanego (art. 280 § 2 kpk).

List gończy w formacie pdf TUTAJ

Źródło: Żandarmeria Wojskowa

To nie pierwsza w tym roku sprawa o szpiegostwo na rzecz obcego państwa. W dniu 30 maja br. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że ppłk Zbigniew J. za szpiegowanie na rzecz Rosji spędzi w więzieniu 6 lat, lecz wyrok nie jest prawomocny.

Komentarze

Rafał "Ralph" Muczyński, koordynator działu "Wojsko". Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku i politologii na Politechnice Białostockiej. Rysownik-hobbysta (więcej: http://ralph1989.deviantart.com oraz www.facebook.com/Ralph1989Arts) Zainteresowania: rysunek, wojskowość (szeroko pojęte zagadnienia współczesnej armii od strony uzbrojenia, zwłaszcza lotnictwo i technika rakietowa), polityka międzynarodowa, historia XX wieku.