Zmarł Zdzisław Rachtan – żołnierz NOW i AK

W wieku 90 lat zmarł dzisiaj w Warszawie Zdzisław Rachtan ps. Halny – żołnierz Armii Krajowej, oficer Zgrupowania Partyzanckiego „Ponury”. Przez lata był związany z Ziemią Świętokrzyską, organizował m.in. spotkania partyzantów na polanie Wykus. Był jednym z inicjatorów utworzenia Środowiska Żołnierzy Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej PONURY-NURT.

Zdzisław Rachtan rodził się 9 marca 1924 r. w Starachowicach-Wierzbniku w rodzinie Stefana i Jadwigi z d. Sułek. Od 1940 r zaangażowany w konspirację w szeregach Narodowej Organizacji Wojskowej. Przyjął pseudonim ?Halny? oraz okupacyjne nazwisko ?Zdzisław Drzazga?. W marcu 1943 r. włączony został do oddziału dywersyjnego NOW pod dowództwem chor. Tomasza Wagi ?Sęka?, ?Szorta?. Pełnił w nim funkcje dowódcy drużyny i zastępcy dowódcy plutonu. Odbył także szkolenie podoficerskie. W 1943 r. przeszedł cały szlak bojowy Zgrupowań Partyzanckich AK ?Ponury?.

Zdzisław Rachtan wśród harcerzy na Wykusie / Źródło: www.geolocation.ws

Zdzisław Rachtan wśród harcerzy na Wykusie / Źródło: www.geolocation.ws

Był jednym z pomysłodawców i inicjatorów ufundowania odsłoniętej 15 września 1957 r. w miejscu dawnego obozu kapliczki Matki Boskiej Bolesnej na Wykusie ? pierwszego w Polsce pomnika upamiętniającą poległych w walce o Ojczyznę żołnierzy Armii Krajowej. Jeden z założycieli i głównych działaczy ogólnopolskiego, niezależnego od ZBoWiD kombatanckiego Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”-„Nurt”. Od 1991 r. Przewodniczący Kapituły policyjnej Honorowej Odznaki Zasługi im. mjr. Jana Piwnika ?Ponurego?. Ponadto honorowy obywatel Wąchocka i Starachowic.

Cześć Jego Pamięci.

Komentarze

Absolwent historii i politologii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się historią wojskowości XX w., stosunkami międzynarodowymi, terroryzmem oraz polskimi misjami stabilizacyjnymi poza granicami kraju.