Zmarł żołnierz AK Konstanty Wójcik ps. „Chińczyk”

Dnia 1 kwietnia 2014 roku w wieku 94 lat zmarł Konstanty Wójcik ps. „Chińczyk”. Żołnierz AK, partyzant, absolwent Wydziału Leśnego SGGW, wieloletni pracownik Ministerstwa Administracji i Gospodarki Przestrzennej. Został odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Walecznym, Brązowym Krzyżem Zasłużonego z Mieczami, Medalem Wojska Polskiego x 1, 2, 3, 4.

Konstanty Wójcik urodził się w 1920 r. w Urzędowie ? Bęczynie. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1939 r. w Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. W sierpniu tamtego roku odbył obowiązkową służbę w Junackim Hufcu Pracy przy budowie umocnień warownych przy granicy pruskiej. Kiedy we wrześniu 1939 r. wybuchła II wojna światowa ? cała jednostka, jako ochotnicza kampania, wzięła udział w obronie stolicy. Po kapitulacji Warszawy jako jeniec był przetrzymywany w tymczasowym obozie pod Górą Kalwarią, a następnie został przewieziony transportem na wschód. Udało mu się zbiec w okolicy Puław i powrócić do rodzinnego domu do Urzędowa. Tu zaangażował się w polskie podziemie ? NOW-ZWZ-AK.

Konstanty Wójcik w 1943 r./ Źródło: http://gokurzedow.pl/u/gzu07/025.htm

Konstanty Wójcik w 1943 r./ Źródło: http://gokurzedow.pl/u/gzu07/025.htm

Wiosną 1943 r. wstąpił do patrolu dywersyjnego Armii Krajowej, zorganizowanego przez komendanta rejonu H. Cieszkowskiego ps. ?Odyniec? a dowodzonego przez jego brata M. Cieszkowskiego ps. ?Grzechotnik?. Przyjął pseudonim ?Chińczyk?. Drużyna ?Chińczyka? składała się głównie z dobrze uzbrojonej młodzieży gimnazjalnej ? stanowiącej trzon plutonu. Po tragicznej śmierci ?Grzechotnika? dowodzenie patrolem plutonu przejął ?Chińczyk?.

W czasie akcji ?Burza? dowodził plutonem lotnym Kedywu na terenie Urzędowa. W okresie powojennym był poszukiwany przez UB i NKWD, więc musiał się ukrywać. 2 czerwca 1945 roku został aresztowany i poddany przesłuchaniom. Zwolniony warunkowo, uciekł do Warszawy. Tam przyjęto go na studia na SGGW na Wydział Leśny. W 1950 r. otrzymał dyplom z tytułem inżyniera leśnika i magistra nauk agrotechnicznych. Za działalność niepodległościową awansowany został do stopnia kapitana.Po wojnie pracował w administracji państwowej, lecz, mimo że doceniany jako fachowiec, dyskryminowany był za przeszłość partyzancką. Jest jednym ze współtwórców Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej[1].

Konstanty Wójcik (Warszawa, 1956 r.), Źródło: http://gokurzedow.pl/u/gzu07/025.htm

Konstanty Wójcik (Warszawa, 1956 r.), Źródło: http://gokurzedow.pl/u/gzu07/025.htm

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 10 kwietnia 2014 roku o godzinie 12.00 w kościele pw. św. Anny w Wilanowie (ul. Kolegiacka 1).

Źródło:

[1] http://gokurzedow.pl/u/gzu05/34.htm

Komentarze

Absolwent historii i politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowany geografią polityczną świata i aspektami działalności Unii Europejskiej. Jak sam podkreśla, jego konikiem jest historia III Rzeszy, a także kampanie wyborcze w USA.