Zmarła Barbara Otwinowska ? powstaniec warszawski i więzień okresu stalinowskiego

Profesor Barbara Otwinowska ? żołnierz Armii Krajowej, uczestniczka powstania warszawskiego, więzień polityczny okresu stalinowskiego, działaczka środowisk kombatanckich. Miała 94 lata.

Barbara Otwinowska urodziła się 11 grudnia 1924 w Toruniu. W maju 1944 w ramach tajnych kompletów zdała maturę.  Po wojnie rozpoczęła studia polonistyczne i romanistyczne, które jednak przerwało aresztowanie i uwięzienie. Po zwolnieniu ukończyła studia i uzyskała magisterium. Pracowała w Instytucie Badań Literackich PAN. W 1967 uzyskała doktorat, w 1975 habilitację, a w 1987 tytuł profesorski.

>>> Zobacz też: Wypowiedź prof. Barbary Otwinowskiej dla Muzeum Powstania Warszawskiego <<<

W styczniu 1943 rozpoczęła służbę w Armii Krajowej. Brała udział w powstaniu warszawskim jako sanitariuszka, łączniczka i  wartowniczka. Po upadku powstania została wywieziona na roboty do Zagłębia Ruhry. W 1945 powróciła do kraju. Od kwietnia do maja 1947 r. utrzymywała w Warszawie kontakt ze swoim kuzynem Stanisławem Kuczyńskim ps. ?August?, kurierem II Korpusu do rtm. Witolda Pileckiego, który przybył do kraju w  celu organizowania przerzutu rodzin oficerów II Korpusu. Udzielała mu pomocy przechowując w swoim mieszkaniu przywiezione przez niego instrukcje oraz pomagając mu nawiązywać kontakty. 8 maja 1947 została zatrzymana przez Urząd Bezpieczeństwa w związku ze śledztwem i procesem rtm. Pileckiego pod zarzutem udzielania pomocy Stanisławowi Kuczyńskiemu. Przeszła śledztwo w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego i na X oddziale przy ul. Rakowieckiej. Wyrokiem komunistycznego sądu została skazana na 3 lata więzienia.  Od maja 1949 r. była więziona w Zakładzie Karnym w Fordonie, skąd po roku została zwolniona.

>>> Posłuchaj: Audycja Polskiego Radia z udziałem prof. Barbary Otwinowskiej <<<

Po 1989 roku Barbara Otwinowska była zaangażowana w działalność kombatancką. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym oraz dwukrotnie Medalem Wojska. W 2005 r. IPN uhonorował ją tytułem „Kustosz Pamięci Narodowej”.

Źródło: ipn.gov.pl

 

Komentarze