Zmarła Danuta Pawłowska ps. Baśka ? kurierka Komendy Głównej AK

Z przykrością informujemy, iż w wieku 91 lat na wieczną służbę odeszła kurierka Komendy Głównej Armii Krajowej ppor. Danuta Pawłowska ps. Baśka. Uczestniczka Powstania Warszawskiego, łączniczka w czasie walk na Woli oraz Śródmieściu. Następnie członkini WiN ? żołnierz podziemia antykomunistycznego do 1946 r.

 Ppor. Danuta Pawłowska ps. „Danuta”, „Monika”, „Baśka”, „Janina Zakrzewska” urodziła się w 1923 r. Wychowywała się w rodzinie, w której głęboko zakorzenione były tradycje historyczne i patriotyczne. Ojciec studiował medycynę i jako szef służby sanitarnej uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Przed wojną uczęszczała do Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego imienia Jana Kochanowskiego, a także należała do szkolnego hufca Przysposobienia Wojskowego Kobiet.

 W czasie okupacji, pracowała w Szpitalu Ujazdowskim (Szpital Wojskowy) i Radzie Głównej Opiekuńczej. Jej działalność konspiracyjna rozpoczęła się w 1940 r. W 1943 roku została wcielona do V Oddziału Komendy Głównej Armii Krajowej jako jej kurierka. W czasie Powstania jako łączniczka służyła na Woli, Śródmieściu Północnym i Śródmieściu Południowym. Członkini WiN, w podziemiu do 1946 r. Po wojnie pracowała jako pedagog. Zmarła 13 stycznia 2015 r.

Źródło: http://ahm.1944.pl/Danuta_Pawlowska

Komentarze

Miłośnik historii, a w szczególności zagadnień związanych z wojskowością. Obecnie stale interesuję się wydarzeniami w Wojsku Polskim. Zapalony bibliofil, poświęcający każdą wolną chwilę na czytanie książek.