Operatorzy JWK z Lublińca w czasie szkolenia. / Źródło: Archiwum Jednostki Wojskowej Komandosów.

Żołnierze Jednostki Wojskowej Komandosów na Ukrainie

Wiceszef MON Tomasz Szatkowski w odpowiedzi na interpelację poselską oficjalnie potwierdził medialne spekulacje dotyczące pobytu polskich żołnierzy Wojsk Specjalnych w celach szkoleniowych na Ukrainie.

Posłowie Kukiz?15, Tomasz Rzymkowski i Bartosz Józwiak w dniu 21 września br. złożyli interpelację poselską nr 6337 do Ministra Obrony Narodowej w sprawie pobytu 19. polskich żołnierzy w Donbasie na terenie Ukrainy:

Szanowny Panie Ministrze!

Zaniepokoiły mnie doniesienia prasowe, według których na Pańskie polecenie wysłano do strefy przyfrontowej (ok. 80 km od linii frontu) do Donbasu na Ukrainie 18 polskich komandosów z jednostki wojskowej w Lublińcu (JW 4101) i oficera Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Taki nieodpowiedzialny krok grozi poważnymi konsekwencjami międzynarodowymi, włącznie z uwikłaniem Polski w konflikt militarny z mocarstwem atomowym, jakim jest Rosja. Już sam pobyt polskich żołnierzy na Ukrainie, bez brania udziału w walkach może być wygodną dla Rosji prowokacją, która zostanie w najlepszym razie użyta tylko w medialnej propagandzie naszego wschodniego sąsiada, stawiając Polskę, a wraz z nią NATO, w złym świetle, a w najgorszym wypadku może posłużyć za pretekst do wybuchu wojny.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

1. Czy potwierdza Pan Minister informacje prasowe, że w Donbasie na Ukrainie przebywają polscy komandosi wraz z oficerem wywiadu? Jeżeli tak, to czy decyzję tę podjął Prezydent Rzeczypospolitej i kto skierował do niego wniosek w tej sprawie: Rada Ministrów czy Prezes Rady Ministrów (tylko takie możliwości przewiduje art. 3.1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa).

2. Jeżeli potwierdza Pan doniesienia prasowe o pobycie polskich komandosów w Donbasie na Ukrainie, to czy powiadomiono o tym sojuszników z NATO? Jaki jest stosunek naszych sojuszników do tej decyzji? Proszę o podanie celu pobytu polskich żołnierzy na Ukrainie.

3. Jeżeli doniesienia prasowe o pobycie polskich komandosów na Ukrainie są prawdziwe, to czy ministerstwo bierze pod uwagę możliwość wywołania tą decyzją konfliktu militarnego z Rosją?

Łączę wyrazy szacunku,

Tomasz Rzymkowski

Źródło: Interpelacja nr 6337

W odpowiedzi, Wiceminister Obrony Narodowej (podsekretarz stanu) Tomasz Szatkowski, w dniu 12 października br. opublikował poniższy tekst:

Z Jednostki Wojskowej Komandosów został wydzielony komponent Wojsk Specjalnych, który ? zgodnie z niepublikowaną decyzją Nr 244/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie pobytu komponentu Wojsk Specjalnych na terytorium Ukrainy ? został skierowany, w celu szkoleniowym, w rejon miejscowości Kropywnyćkyj (do dnia 14 lipca br. pod nazwą Kirowohrad), leżącej w odległości ok. 500 km od Doniecka i ok. 700 km od Ługańska. Komponent realizuje szkolenie ok. 50-osobowej kompanii ze składu 3. Pułku Wojsk Specjalnych Ukrainy w zakresie taktyki małych pododdziałów piechoty, szkolenia strzeleckiego i medycyny pola walki.

Pobyt komponentu odbywa się pod auspicjami Joint Multinational Training Group ? Ukraine. Jest to międzynarodowa inicjatywa koordynowana przez USA, której celem jest podniesienie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Ukrainy, poprzez szkolenie i przekazywanie sprzętu wojskowego. W inicjatywie, oprócz USA i Polski, bierze udział m. in. Wielka Brytania, Litwa i Estonia, a także są zaangażowane struktury NATO (np. NATO Special Operations HQ).

Jak podano wyżej, w przypadku powyższego komponentu nie mamy do czynienia ze skierowaniem na terytorium Ukrainy w celu użycia w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, w misji pokojowej czy w akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, o czym mówi art. 2 pkt 1 i art. 3 ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1510), lecz z pobytem jednostek wojskowych poza granicami państwa (w celach szkoleniowych). W związku z tym ? zgodnie z przywołaną ustawą ? nie było potrzeby wydawania postanowienia Prezydenta RP w tej sprawie. O pobycie bowiem w celu udziału w szkoleniach ? zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy ? decyzję podejmuje minister właściwy do spraw obrony narodowej w stosunku do podległych albo podporządkowanych mu jednostek.

Zakończenie pobytu komponentu na terytorium Ukrainy nastąpi w terminie określonym w ww. decyzji Nr 244/MON Ministra Obrony Narodowej, tj. w dniu 8 października br.

Zorganizowanie ww. misji było wyjściem naprzeciw potrzebom strony ukraińskiej. Podjęcie decyzji o pobycie omawianego komponentu na terytorium Ukrainy umożliwiło posiadanie przez Siły Zbrojne RP odpowiedniego potencjału szkoleniowego.

z up. Tomasz SZATKOWSKI

PODSEKRETARZ STANU

Źródło: Odpowiedź na interpelację nr 6337

Czytaj także:

Wojsko Polskie w krajach bałtyckich?

Wojsko wraca do Nowego Miasta n. Pilicą

Ćwiczenia polskich i niemieckich kompanii zmechanizowanych w Żaganiu [ZDJĘCIA]

Nowy Dowódca Wielonarodowej Brygady w Lublinie

Podhalańczycy zakończyli szkolenie ukraińskich żołnierzy

Zgoda amerykańskiej Izby Reprezentantów na dostawy broni dla Ukrainy

Prezydent Andrzej Duda na defiladzie w Kijowie [WIDEO+FOTO]

Podhalańczycy z misją szkoleniową na Ukrainie

Wielka Brytania wyszkoliła już 2 tysiące ukraińskich żołnierzy

Macierewicz: polsko-litewsko-ukraińska brygada osiągnie gotowość operacyjną w 2017 roku

Komentarze

Rafał "Ralph" Muczyński, koordynator działu "Wojsko". Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku i politologii na Politechnice Białostockiej. Rysownik-hobbysta (więcej: http://ralph1989.deviantart.com oraz www.facebook.com/Ralph1989Arts) Zainteresowania: rysunek, wojskowość (szeroko pojęte zagadnienia współczesnej armii od strony uzbrojenia, zwłaszcza lotnictwo i technika rakietowa), polityka międzynarodowa, historia XX wieku.