Fot. MON.

Żołnierze Wyklęci patronami trzech pierwszych brygad WOT

W dniu 1 marca br., w czasie obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w Dzienniku Urzędowym MON zostały opublikowane decyzje Antoniego Macierewicza w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej i nadania imienia patrona trzem pierwszym brygadom Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT): ppłk Władysława Liniarskiego, ps. „Mścisław”, mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” oraz płk Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”.

W środę, 1 marca br. w czasie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w Dzienniku Urzędowym MON zostały opublikowane decyzje ministra Antoniego Macierewicza w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej nazwy i nadania imienia patrona trzem pierwszym brygadom Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT): 1., 2. i 3. Brygadzie Obrony Narodowej.

1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej (Białystok)

Zgodnie z decyzją nr 49/MON z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy i nadania imienia patrona 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, związek taktyczny przejmuje i z honorem kultywuje tradycje:

 • oddziałów bojowych Armii Krajowej Obywatelskiej (AKO): Oddziału Partyzanckiego AKO kpt. Kazimierza Kamieńskiego, ps. „Huzar” (1945-1947), 5. Brygady Wileńskiej AK mjr Zygmunta Szendzielarza ps „Łupaszka” (1945-1947), 6. Brygady Wileńskiej AK por. Lucjana Minkiewicza ps. „Wiktor”, kpt. Władysława Łukasiuka ps. „Młot”, kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar” (1946-1952);
 • oddziałów bojowych podległych Białostockiemu Inspektoratowi AK: 42. Pułku Piechoty AK (1944), 10. Pułku Ułanów Armii Krajowej (1944), oddziałów bojowych AKO: Zgrupowania AKO „Piotrków” por. Hieronima Piotrowskiego, ps. „Jur” (1945), RYBNIK, Oddziału Partyzanckiego AKO – „Wolność i Niezawisłość” ppor. Stefana Ejsmonta, ps. „Wir” (1945-1947);
 • oddziałów bojowych Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Oddziału Partyzanckiego Zrzeszenia WIN sierż. pchor. Leona Suszyńskiego „P-8” (1945-1947), Oddziału Partyzanckiego Zrzeszenia WIN sierż. pchor. Józefa Piłaszewicza, ps. „Zgrzyt” (1945-1947), Oddziału Partyzanckiego Zrzeszenia WIN plut. pchor. Stanisława Łaneckiego, ps. „Przelotny” (1945-1946), Oddziału Partyzanckiego Zrzeszenia WIN plut. Gabriela Oszczapińskiego, ps. „Dzięcioł” (1945-1947);
 • oddziałów bojowych podległych Suwalskiemu Inspektoratowi AK: 41. Pułku Piechoty AK (1944), 3. Pułku Szwoleżerów AK (1944), 1. Pułku Ułanów AK (1944);
 • oddziałów bojowych Armii Krajowej Obywatelskiej: Oddziału Partyzanckiego AKO sierż. Władysława Stefanowskiego, ps. „Grom” (1945) [w tym oddziałów AKO: ppor. Edwarda Wawiórki, ps. „Skiba” (1945), st. sierż. Wacława Sobolewskiego, ps. „Sęk”, „Skała” (1945), sierż. Jana Szumskiego, ps. „Snop” (1945)], Oddziału Partyzanckiego AKO sierż. Józefa Sulżyńskiego, ps. „Brzoza” (1945);
 • oddziałów bojowych Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Oddziału Partyzanckiego Zrzeszenia WIN st. sierż. Aleksandra Kowalewskiego, ps. „Bęben” (1945-1947), Oddziału Partyzanckiego Zrzeszenia WIN plut. Wacława Górskiego, ps. „Oko” (1946-1947), Oddziału Partyzanckiego Zrzeszenia WIN plut. Stanisława Siedleckiego, ps. „Klon”, „Wierny” (1945-1947);
 • oddziałów bojowych podległych Suwalskiemu Inspektoratowi AK: 33. Pułku Piechoty AK (1944), 9. Pułku Strzelców Konnych AK (1944);
 • oddziałów bojowych AKO: Zgrupowania Inspektoratu Łomżyńskiego AKO mjr Jana Tabortowskiego „Bruzdy” (1945), Oddziału Partyzanckiego AKO ppor. Stanisława Marchewki, ps. „Ryba”;
 • oddziałów bojowych i związków taktycznych podległych Podlaskiemu Inspektoratowi AK: 76. Pułku Piechoty AK (1944), 2. Pułku Ułanów AK (1944).

Władysław Liniarski „Mścisław”. / fot. IPN.

Ponadto, według decyzji szefa MON przyjmuje wyróżniającą nazwę „Podlaska” oraz otrzymuje imię płk Władysława Liniarskiego, ps. „Mścisław”.

Władysław Liniarski, ps. „Mścisław”, „Wuj”, „Jan” (ur. 23 listopada 1897 roku we wsi Małachowice-Gustawów w powiecie włoszczowskim guberni kieleckiej, zm. 11 kwietnia 1984 roku w Warszawie) był podpułkownikiem Wojska Polskiego, komendantem Obszaru Białystok i komendantem Okręgu Białystok Związku Walki Zbrojnej od lutego do września 1941 roku, komendantem Białostockiego Okręgu ZWZ-AK (nieprzerwanie przez 5 lat); a od stycznia 1945 roku komendantem Białostockiego Okręgu AKO; działaczem podziemia niepodległościowego, ofiarą represji komunistycznych. W 1979 roku został członkiem Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu.

2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej (Lublin)

Zgodnie z decyzją nr 50/MON z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej i nadania imienia patrona oraz ustanowienia Święta i wprowadzenia odznaki pamiątkowej 2. Brygady Obrony Terytorialnej, związek taktyczny przejmuje i z honorem kultywuje tradycje:

 • 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej (1944),
 • 8. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej (1944),
 • 9. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej (1943-1944),
 • Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Okręgu WiN – Lublin (1945-1947).

Ponadto, Brygada przyjmuje nazwę wyróżniającą „Lubelska” oraz otrzymuje imię mjr Hieronima Dekutowskiego, ps. „Zapora”. Decyzja ustanawia Święto 2. Brygady Obrony Terytorialnej w dniu 24 maja oraz wprowadza odznakę pamiątkową:

Odznaka pamiątkowa 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. / fot. MON.

Hieronim Kazimierz Dekutowski ps. „Zapora”, „Odra”, „Reżu”, „Stary”, „Henryk Zagon”, „Mieczysław Piątek” (ur. 24 września 1918 roku w Dzikowie, zm. 7 marca 1949 roku w Warszawie) był majorem, żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemnym, dowódcą oddziałów partyzanckich AK, DSZ i Zrzeszenia WiN, harcerzem. Został pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w 1988 roku.

Major Hieronim Dekutowski „Zapora”. / fot. IPN.

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej (Rzeszów)

Zgodnie z decyzją nr 51/MON z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej nazwy i nadania imienia patrona 3. Brygadzie Obrony Narodowej, związek taktyczny przejmuje i z honorem kultywuje tradycje jednostek wojskowych i pododdziałów partyzanckich zbrojnego podziemia niepodległościowego:

 • Podokręgu Armii Krajowej Rzeszów, kryptonim „Woda”, „Ogniwo”, „Rezeda”: Inspektoratu AK Rzeszów, kryptonim „Rtęć”, „Rzemiosło”: Obwodu Rzeszów „Rozbratel”, Obwodu Kolbuszowa „Kefir”, Obwodu Dębica „Dziekania”, „Deser”; Inspektoratu AK Przemyśl, kryptonim „Paweł”, „Płotka”, „Park”: Obwodu Przemyśl „Przepiórka”, „Polana”, „Piskorz”, Obwodu Jarosław „Jawor”, „Jedlina”, „Jesiotr”, Obwodu Przeworsk „Prypeć”, „Powała”, „Pstrąg”, Obwodu Łańcut „Łucja”, „Łabędź”, „Łukasz”; Inspektoratu AK Mielec, kryptonim „Nowela”, „Wrzesień”: Obwodu Mielec „Mleko”, „Fa”, Obwodu Tarnobrzeg „Twaróg”, Obwodu Nisko „Naleśnik”, „Niwa”; Inspektoratu AK Podkarpacie, kryptonim „Joachim”, „Jemioła”: Obwodu Sanok „Serowiec”, „Suchar”, „San”, Obwodu Brzozów „Borowik”, „Babka”, Obwodu Krosno „Korzeń”, „Kawa”, Obwodu Jasło „Jagoda”, „Jabłecznik”;
 • Okręgu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Rzeszów: Rejonu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Rzeszów, kryptonim „Centrum”: Rada Rzeszów, Rada Kolbuszowska, Rada Łańcucka, Rada Brzozowska; Rejonu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Mielec, kryptonim „Północ”: Rada Mielec, Rada Tarnobrzeska, Rada Nisko, Rada Dębica; Rejonu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Krosno, kryptonim „Południe”: Rada Krosno, Rada Jasło, Rada Sanok, Rada Gorlice; Rejonu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Przemyśl, kryptonim „Wschód”: Rada Przemyśl, Rada Jarosław, Rada Lubaczów, Rada Przeworsk.

Płk Łukasz Ciepliński „Pług”. / Wikimedia Commons (CC BY 3.0 PL).

Ponadto, Brygada przyjmuje nazwę wyróżniającą przyjmuje nazwę wyróżniającą „Podkarpacka” i otrzymuje imię płk Łukasza Cieplińskiego „Pług”.

Łukasz Konrad Ciepliński ps. „Pług”, „Ostrowski”, „Ludwik”, „Apk”, „Grzmot”, „Bogdan” (ur. 26 listopada 1913 roku w Kwilczu, zm. 1 marca 1951 roku w Warszawie) był podpułkownikiem piechoty Wojska Polskiego (w 2013 r. awansowany pośmiertnie do stopnia pułkownika), żołnierzem Organizacji Orła Białego, ZWZ-AK oraz NIE i DSZ, prezesem IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”oraz kawalerem Orderu Orła Białego.

Źródła:

dz.urz.mon.gov.pl: Decyzja Nr 49/MON z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy i nadania imienia patrona 1. Brygadzie Obrony Terytorialnej

dz.urz.mon.gov.pl: Decyzja Nr 50/MON z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej i nadania imienia patrona oraz ustanowienia Święta i wprowadzenia odznaki pamiątkowej 2. Brygady Obrony Terytorialnej

Decyzja Nr 51/MON z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej nazwy i nadania imienia patrona 3. Brygadzie Obrony Narodowej

Czytaj także:

NBP wprowadza srebrne monety z Żołnierzami Wyklętymi

Żołnierze Wyklęci” – geneza powstania pojęcia

Żołnierze Wyklęci = „Powstanie”? Próba postawienia tezy

Wyklęci – zawłaszczeni czy upamiętnieni?

Tożsamość narodowa i patriotyzm współczesnych Polaków

Komentarze

Rafał "Ralph" Muczyński, koordynator działu "Wojsko". Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku i politologii na Politechnice Białostockiej. Rysownik-hobbysta (więcej: http://ralph1989.deviantart.com oraz www.facebook.com/Ralph1989Arts) Zainteresowania: rysunek, wojskowość (szeroko pojęte zagadnienia współczesnej armii od strony uzbrojenia, zwłaszcza lotnictwo i technika rakietowa), polityka międzynarodowa, historia XX wieku.