Delegacja ententy pod Compi?gne. Źródło: Wikimedia Commons/domena publiczna.

11 listopada ? rocznica zakończenia I wojny światowej

Data 11 listopada 1918 kojarzy się Polakom z odzyskaniem niepodległości po 123 latach zaborów, natomiast za granicą z zakończeniem I wojny światowej. Tego dnia podpisany został rozejm między Niemcami a ententą. Trwająca 4 lata wojna dobiegła końca. Działania wojenne pochłonęły miliony ofiar. Niemcy przegrały, ale zwycięskie państwa wyszły z wojny bardzo osłabione. I wojna światowa przyniosła szereg zmian politycznych, gospodarczych i społecznych, w tym również umożliwiła odrodzenie państwa polskiego.

11 listopada 1918 po godzinie 5 w pociągu w lesie pod Compiegne delegacje ententy (z marszałkiem Ferdinandem Fochem na czele) i Niemiec podpisały rozejm, który wszedł w życie tego samego dnia o godzinie 11. Rozejm zakładał m.in. wycofanie wojsk niemieckich z Francji, Belgii, Alzacji i Lotaryngii, wydanie części uzbrojenia państwo ententy oraz anulowanie traktatu brzeskiego. Ostatecznie zwycięstwo ententy potwierdził podpisany 28 czerwca 1919 traktat wersalski.

Obecnie 11 listopada jest obchodzony jako dzień pamięci m.in. w UK, Francji, Kanadzie i Australii.