2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął przez aklamację uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W przyszłym roku będziemy obchodzić setną rocznicę zwycięskiego zrywu, który miał zasadnicze znaczenie dla odzyskania niepodległości i kształtowania granic Polski po I wojnie światowej.

Uchwała sejmowa określa powstanie wielkopolskie jako ukoronowanie ?najdłuższej wojny nowoczesnej Europy? i wymienia czołowych działaczy społecznych i gospodarczych, którzy przyczynili się do zachowania i umocnienia polskości tej ziemi. Podkreślono determinację samych powstańców oraz wkład dowódców powstania: majora Stanisława Taczaka i generała Józefa Dowbor-Muśnickiego, którzy przekształcili siły powstańcze w zorganizowaną Armię Wielkopolską. W dokumencie nie pomięto też udziału powstańców wielkopolskich w późniejszych walkach na Górnym Śląsku i w wojnie polsko-bolszewickiej.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu i trwało 52 dni. Powstańcom udało się wyzwolić większość obszaru ówczesnej Prowincji Poznańskiej. Rozejm w Trewirze, a następnie traktat wersalski potwierdził zdobycze powstańców. Chwalebny przykład walki i pracy niepodległościowej Wielkopolan pozostaje niestety mało znany współczesnym Polakom, ale pozostaje mieć nadzieję, że setna rocznica zmieni nieco tę sytuację.