Urodziny Jednostki Wojskowej 2305 „GROM”

Dziś swoje święto obchodzi jedna z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce i na świecie jednostek specjalnych. 13 lipca 1990 roku oficjalnie sformowano jednostkę do działań specjalnych pod nazwą”GROM” (Jednostka Wojskowa 2305). Operatorzy jednostki już przeszło 20 lat stoją na straży bezpieczeństwa realizacji Polskich interesów oraz wypełniają jedne z najtrudniejszych zadań przewidzianych dla tego typu formacji w ramach operacji koalicyjnych i sojuszniczych .

Tworzenie Jednostki rozpoczęto wykorzystując najlepsze wzorce i doświadczenia zagraniczne, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W opracowaniu programu szkolenia i doboru optymalnego wyposażenia protoplastą stały się elitarne jednostki takie jak SAS, czy Navy Seals. Decyzję o zorganizowaniu oddziału podjął rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego.

13 września 1990 obowiązki dowódcy JW GROM objął oficjalnie podpułkownik Sławomir Petelicki. Zebrał on wokół siebie podobnie myślących, najlepszych i najbardziej doświadczonych kandydatów do sformowania jednostki. Pierwszym sprawdzianem dla jednostki była operacja na Haiti o kryptonimie Uphold Democracy. Choć początkowo GROM podporządkowany był Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, to na czas misji jednostkę podporządkowano Ministerstwu Obrony Narodowej.

Na zdjęciu (z prawej strony) dowódca GROM-u Sławomir Petelicki podczas operacji na Haiti. / http://www.grom.wp.mil.pl/

Na zdjęciu (z prawej strony) dowódca GROM-u Sławomir Petelicki podczas operacji na Haiti. / http://www.grom.wp.mil.pl/

Udział w haitańskiej operacji stanowił dla jednostki rewanż i sprawdzian nabytych umiejętności. Co ciekawe była to pierwsza wspólna operacja jednostek specjalnych USA i kraju należącego kiedyś do Układu Warszawskiego. Do zadań Polaków należała między innymi ochrona personelu ONZ i delegacji Białego Domu. To trudne i odpowiedzialne zadanie Polacy realizowali jako jedyny kontyngent ze składu Sił Wielonarodowych. Swoje zadania wykonali bez zarzutu. Nie obeszło się bez różnych niebezpiecznych incydentów. Szczególne uznanie żołnierze zdobyli ratując chłopca z rąk uzbrojonych bandytów.

Odznaka JW GROM

Odznaka JW GROM nawiązująca do Cichociemnych. / wikmedia.pl

Po zamachach z 11 września 2001  GROM, wziął udział w misji w ramach sił sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu, Emiracie Bahrajnu, Republice Kirgiskiej, Kuwejcie i na wodach Oceanu Indyjskiego. W marcu 2003 roku jednostka wzięła udział w operacji Enduring Freedom. Wówczas do zadań żołnierzy należała ochrona bazy, patrole oraz tajne operacje. Przez kolejne lata żołnierze GROM wracali do Irakiu i Afganistanu wykonując wiele ryzykownych, lecz zakończonych sukcesem zadań.

W 2004 roku Minister Obrony Narodowej wyróżnił Jednostkę Wojskową GROM Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  za szczególne osiągnięcia w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych realizowanych w 2003 roku. Jednostka Wojskowa GROM jest spadkobiercą tradycji legendarnych Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, którzy byli desantowani do Polski podczas II wojny światowej w celu prowadzenia nieregularnej walki z niemieckim okupantem oraz organizowania ruchu oporu.

GROM to jednostka wszechstronnie przygotowana do realizacji trudnych operacji specjalnych w środowisku lądowym, morskim i powietrznym. Żołnierze formacji posiadają bardzo duże doświadczenie bojowe. Są ponadto w pełni przygotowani do koalicyjnego kooperowania, w ramach operacji specjalnych, z najlepiej wyszkolonymi formacjami tego typu na świecie. Do zasadniczych zadań jednostki należy:

  • CT – (Counterterrorism) – Kontrterroryzm, czyli fizyczne zwalczanie terrorystów. GROM nie jest jednostką typowo „antyterrorystyczną” (AT). Jest jednostką wyspecjalizowaną m.in. w działaniach antyterrorystycznych. AT wkracza do akcji, w odpowiedzi na zamach terrorystów. Formacje typu CT zajmują się fizyczną likwidacją terrorystów, aby nie dopuścić do aktu terroru. Uderzają także w odpowiedzi na zamach.
  • NEO – (Non Combat Evacuatoin) – Ewakuacja z pola walki osób postronnych, np. cywili, którzy znaleźli się w terenie objętym działaniami zbrojnymi.
  • SR – (Special Reconnaissance) – Rozpoznanie specjalne. Jest to m.in. zdobywanie na terenie przeciwnika wszelkich informacji istotnych z militarnego punktu widzenia, począwszy od nastrojów społecznych po lokalizowanie zgrupowań wojsk przeciwnika. Oceniają efekty działania własnych wojsk. Zdobywają nowe typy uzbrojenia, dokumenty.
  • DA – (Direct Action)- Akcje bezpośrednie. Przygotowywanie zasadzek, zdobywanie, niszczenie wskazanych obiektów lub pojazdów przenoszących broń. Sabotaż na lotniskach i w portach przeciwnika. Likwidacja stanowisk dowodzenia, węzłów komunikacyjnych, łączności i energetycznych. Prowadzenie akcji dywersyjnych, paraliżujących poczynania przeciwnika. Jest to m.in. minowanie terenu, powodowanie paniki.
  • MS – (Military Support) – Wsparcie militarne – szkolenie wojsk sojuszniczych podczas pokoju, a w szczególności polskich formacji. Doradztwo oraz wsparcie sojuszników w czasie kryzysu i wojny.
  • UW – (Unconventional Warfare) – Działania niekonwencjonalne – czyli m.in. przenikanie do okrążonych oddziałów. Prowadzenie walki partyzanckiej, działań przeciwdywersyjnych.
    CSAR – (Combat Search and Rescue) – Prowadzenie bojowych akcji ratowniczo-poszukiwawczych np. ewakuacja lotników zestrzelonych nad terytorium przeciwnika.
  • HR – (Hostage Rescue) – Ratowanie zakładników. Specjalistyczne wyszkolenie pozwala na wykorzystanie formacji do złożonych i niebezpiecznych operacji uwalniania zakładników przetrzymywanych w każdym możliwym miejscu.
Operatorzy  JW GROM i NAVY SEALs podczas doskonalenia procedur abordażowych w trakcie ćwiczeń w Gdańsku. / wikimedia.com

Operatorzy JW GROM i NAVY SEALs podczas doskonalenia procedur abordażowych w trakcie ćwiczeń w Gdańsku. / wikimedia.com

W wyniku reform systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP jednostkę ostatecznie podporządkowano Dowództwu Wojsk Specjalnych. Swoją obecną nazwę (Jednostka Wojskowa ?Grom? ) jednostka przyjęła z dniem 30 września 2011 roku na mocy Decyzji MON Nr PF-60/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie przeformowania jednostek organizacyjnych Wojsk Specjalnych. W chwili obecnej obowiązki dowódcy formacji pełni płk Piotr Gąstał.

Fot. Piotr Andrews

Fot. Piotr Andrews

Fot. Dariusz Tosik

fot. st.chor.mar. A.Dwulatek

Fot. Bartek Bera

Opracowano na podstawie:

H. Królikowski, Wojskowa Formacja Specjalna GROM 1990-2000, Gdański Dom Wydawniczy, Gdańsk 2001.

http://www.grom.wp.mil.pl/

Zdjęcia pochodzą z Fanpage’a Jednostka Wojskowa GROM

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.