Maciej Zimny – „Terroryzm samobójczy. Fakty, geneza, analiza” [RECENZJA]

Choć przykłady zamachów samobójczych znane są nam od wieków, to zwłaszcza w ostatnim dwudziestoleciu taka forma terroryzmu przeżywa swoisty renesans. Chaos jaki zapanował na Bliskim Wschodzie po zbrojnych interwencjach zachodu oraz inne charakterystyczne dla regionu problemy natury społeczno-ekonomicznej stanowią doskonałą pożywkę dla rozwoju islamskich ugrupowań terrorystycznych. Jak przekonuje dr Maciej Zimny, terroryzm samobójczy stanowi dla nich zasadnicze narzędzie osiągania celów politycznych, a dla wielu wykluczonych i zdesperowanych grup społecznych łatwe rozwiązanie wielu złożonych problemów. W swojej książce pt. Terroryzm Samobójczy, która ukazała się nakładem wydawnictwa Difin dokonuje wyczerpującej analizy zjawiska terroryzmu samobójczego wzbogacając ją o wyniki wieloletnich badań własnych.

Terrorystyczne zamachy samobójcze – co było widać na licznych przykładach z bliskowschodnich ziem Izraela i Iraku, później w Afganistanie, a obecnie coraz częściej w Europie – stają się narzędziem prowadzenia określonej polityki . Ich celem jest szybkie rozwiązanie wielu kluczowych problemów, których nie można rozwiązać pokojowo przy negocjacyjnym stole, ale za sprawą terroryzmu można je nagłośnić, rozpropagować, wspierając chwytliwymi, populistycznymi hasłami przepełnionymi często pseudoreligijną treścią.

Maciej Zimny, Terroryzm samobójczy. Fakty, geneza, analiza, Difin, Warszawa 2017, s. 10.

Autor trafnie porównuje współczesnych terrorystów samobójców do inteligentnej i precyzyjnej broni, realizując ściśle określone wytyczne są zdolni zabić wybrane czy zniszczyć poważnie uszkodzić cele materialne. Jak dalej przekonuje, terroryzm samobójczy stał się wyrazem bezwzględnej i totalnej rywalizacji organizacji terrorystycznych w niestabilnych państwach Lewantu i Afryki Północnej.  Warto podkreślić, ze autor nie powiela typowej dla tego rodzaju opracowań tendencji do akademickiej analizy definicji terroryzmu. Skupia się natomiast na wskazaniu najważniejszych cech zjawiska, co w założeniu powinno przełożyć się na wypracowanie praktycznych rozwiązań dla skutecznego zapobiegania i zwalczania terroryzmu samobójczego.

Na treść książki składa się aż 11 rozdziałów, które w pełni wyczerpują podjęty przez autora temat. Lektura pozwala czytelnikowi poznać genezę i ewolucje zamachów samobójczych, uwarunkowania współczesnego terroryzmu, modus operandi zamachowców,  oraz wyniki wieloletnich badań autora nad tą formą terroryzmu. Na szczególną uwagę zasługują ostatnie rozdziały recenzowanej pozycji które z pewnością reprezentują ogromną wartość dla osób, służb i instytucji realizujących zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania terroryzmu. W dziesiątym rozdziale autor przedstawił bowiem wyniki wieloletnich badań własnych zestawiając i analizując wybrane wskaźniki samobójczych zamachów terrorystycznych. Opracowana przez autora metodyka pozwoliła na stworzenie obszernej bazy wiedzy naukowej o tej specyficznej formie terroryzmu. Zestawienie i porównanie analizowanych wskaźników pozwoliło między innymi wskazać najbardziej prawdopodobne miejsca potencjalnych zamachów  czy najważniejsze determinanty skuteczności operacji terrorystycznej. Z kolei w ostatnim rozdział autor wymienia  najważniejsze elementy profilaktyki anty- i przeciwterrorystycznej. Identyfikuje również potencjalne zagrożenia terrorystyczne dla bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej.

O wartości publikacji świadczy również to, że podstawę badań stanowiły nie tylko opracowania i publikacje naukowe, lecz również własne doświadczenia autora i wiedza innych żołnierzy uczestniczących w misjach poza granicami kraju. Z pewnością należy polecić ją wszystkim tym którzy na w swojej codziennej pracy i służbie zajmują się problematyką terroryzmu. Książka z pewnością zainteresuje również innych badaczy oraz każdego, kto chciałby poszerzyć swoją wiedzę na temat terroryzmu samobójczego.


    Autor: mjr rez. dr Maciej Zimny

Tytuł: Terroryzm samobójczy. Fakty, geneza, analiza

Wydawnictwo: DIFIN

Oprawa: Miękka

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-8085-473-4

Liczba stron: 236

Format: B5

>>>> Książkę można kupić u wydawcy tutaj <<<<

 


mjr rez. dr Maciej Zimny – oficer Wojsk Specjalnych i powietrzno-desantowych, żołnierz GROM-u i 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, uczestnik wielu misji pokojowych i wojennych, praktyk i badacz problematyki zwalczania terroryzmu międzynarodowego.

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.