Foto: Pibwl, CC-by-SA-3.0
Foto: Pibwl, CC-by-SA-3.0

6,5 mld zł na modernizację służb podległych MSWiA

Jak donosi Polska Agencja Prasowa w ciągu najbliższych czterech lat do Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Straży Granicznej trafi ponad 6 mld złotych. Środki finansowe mają zostać przydzielone w ramach projektu ustawy o ustanowieniu programu modernizacji służb mundurowych w latach 2017-2020, który trafił właśnie do konsultacji.

Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w założeniu jego realizacja ma przyczynić się do zwiększenia sprawności i efektywności podległych formacji. Najwięcej środków ma zostać zarezerwowanych na inwestycje budowlane (2,3 mld zł), zakup środków transportu (1 mld zł), sprzętu informatycznego i łączności (1 mld zł) oraz uzbrojenia(214 mln zł). Część środków z programu ma być również przeznaczona na wzrost uposażeń funkcjonariuszy (1,1 mld zł) i płac pracowników cywilnych (260 mln zł).

Najwięcej środków ma trafić do Policji (4,1 mld zł), gdzie planuje się budowę nowych i modernizację istniejących już jednostek policji. Znaczna część środków przypadnie także na utworzone kompleksu obiektów szkoleniowo-dydaktycznych oraz unowocześnienie strzelnic. Zakupy uzbrojenia mają objąć przede wszystkim pozyskanie pistoletów z amunicją 9 mm o zwiększonej sile ognia,  pistoletów maszynowych i karabinków szturmowych, które miały by zastąpić wysłużone już kbk AKMS.

Do Straży Pożarnej ma trafić 1,2 mld zł, co pozwoli między innymi na rozbudowę budynku Komendy Głównej PSP na potrzeby tworzonego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz zakup 400 ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych.

Straż Graniczna w ciągu czterech lat ma natomiast otrzymać 991 mln zł. W ramach zarezerwowanych środków formacja ta  planuje między innymi budowę i rozbudowę obiektów w jednostkach SG, budowę strzelnic dla funkcjonariuszy oraz przebudowę aresztów w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Środki finansowe mają być także przeznaczone na zakup  przeszło 700 pojazdów różnego przeznaczenia, w tym na pozyskanie lekkiego śmigłowca jednosilnikowego z nowoczesnymi systemami obserwacji. Podobnie jak w przypadku policji zakłada się zakup uzbrojenia specjalistycznego sprzętu.

W programie modernizacji  najmniej środków zarezerwowano dla Biura Ochrony Rządu – 166 mln zł. Niemniej środki te mają pokryć zapotrzebowanie na inwestycje budowlane oraz wymianę floty pojazdów, w tym głównie na samochody reprezentacyjne, opancerzone i ochronne.

Autorzy projektu ustawy zakładają, iż powinien on wejść w życie w styczniu 2017 roku. Wydatki na realizacje programu zostaną podzielone na nadchodzące lata. Wyniosą one odpowiednio: 2017 r. ? 1,4 mld zł, 2018 r. ? 1,3 mld zł, 2019 r. ? 2,4 mld zł, 2020 r. ? 1,3 mld zł.

Źródło:
Polska Agencja Prasowa

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.