A. Wejkszner – „Samotne wilki kalifatu? Państwo Islamskie i indywidualny terroryzm dżihadystyczny w Europie Zachodniej” [RECENZJA]

Niemal codziennie trafiają do nas doniesienia o kolejnych zamachach terrorystycznych. Poziom zagrożenia terrorystycznego w Europie Zachodniej utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Poważnym wyzwaniem dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa staje się dżihadystyczny terroryzm indywidualny. Jak przekonuje prof. Artur Wejkszner w swojej najnowszej książce pt. „Samotne wilki kalifatu? Państwo Islamskie i indywidualny terroryzm dżihadystyczny w Europie Zachodniej” taka forma terroryzmu jest przemyślanym elementem strategii Państwa Islamskiego. Ponadto różni się od koncepcji tzw. terroryzmu „samotnych wilków”. Jest to kolejna książka autora poświęcona problematyce współczesnego terroryzmu islamskiego, która ukazała się nakładem wydawnictwa Difin.

Proponowane przez Państwo Islamskie rozwiązania taktyczne wydają się najefektywniejsze z czysto operacyjnego punkty widzenia. Chodzi w tym przypadku o aktywność w pojedynkę lub w małych grupach i wykorzystywanie powwszechnie (lub relatywnie łatwo) dostępnych narzędzi walki dżihadystycznej (pojazdów mechanicznych, broni lekkiej, broni białej czy materiałów wybuchowych). Rozwiązania te zostały bardzo szybko zaakceptowane i zaadaptowane do lokalnych warunków i możliwości działania.

Artur Wejkszner, Terroryzm samobójczy. Samotne wilki kalifatu? Państwo Islamskie i indywidualny terroryzm dżihadystyczny w Europie Zachodniej, Difin, Warszawa 2018, s. 186.

Kolejna książka autora poświęcona problematyce terroryzmu islamskiego składa się z 7 rozdziałów. Lekturę urozmaicają liczne mapy, zdjęcia i schematy przedstawiające na przykład sylwetki terrorystów czy etapy omawianych zamachów. Pierwsze trzy rozdziały są udaną próbą syntetycznego ujęcia zjawiska indywidualnego terroryzmu dżihadystycznego. Pozostałe stanowią natomiast studium przypadku zamachów jakie w minionych latach miały miejsce w państwach Europy Zachodniej. Rozdziały teoretyczne pozwalają nam poznać modus operandi terrorystów islamskich, ich motywacje czy zrozumieć jak przebiega proces radykalizacji zamachowca samobójcy. Autor wyjaśniając zastosowany w pracy aparat pojęciowy dokonuje wyraźnego rozróżnienia terroryzmu indywidualnego od koncepcji terroryzmu tzw. samotnych wilków, która w debacie na temat współczesnego terroryzmu bywa nadużywana.

Część poświęcona zamachom obejmuje wnikliwą analizę, począwszy od przybliżenia sylwetki zamachowca, etapów przygotowania do zamachu, jego realizacji i skutków, kończąc na omówieniu reakcji służb bezpieczeństwa. Choć każdy z przedstawionych przykładów jest inny, to wspólnym mianownikiem jest w tym przypadku sposób przygotowania i realizacji zamachu.  Na szczególną uwagę zasługuje dokonana przez autora ocena działania służb i instytucji państw w których dokonano zamachów. Zastanawiający jest fakt, iż zamachowcy pozostawali od dawna pod obserwacją policyjną. Mimo to nie nie udało się zapobiec tragicznym wydarzeniom. Wydaje się, iż pomimo oczywistego ryzyka kolejnych zamachów zbagatelizowano zagrożenie i nie wdrożono stosownych środków prewencyjnych w tłumnie odwiedzanych przestrzeniach miejskich.

Lepsze zrozumienie fenomenu indywidualnego terroryzmu dżihadystycznego jako jednego z najpoważniejszych zagrożeń na naszym kontynencie z pewnością pozwoli na wypracowanie skuteczniejszych metod przeciwdziałania. Książkę należy polecić każdemu, kto chciałby poszerzyć swoją wiedzę na temat tej specyficznej formie terroryzmu. Podobnie jak w przypadku poprzednich publikacji autora, książka powinna być obowiązkową lekturą przede wszystkim dla przedstawicieli służb odpowiedzialnych za osłonę antyterrorystyczną kraju.


Autor: Artur Wejkszner

Tytuł: Samotne wilki kalifatu? Państwo Islamskie i indywidualny terroryzm dżihadystyczny w Europie Zachodniej

Wydawnictwo: DIFIN

Oprawa: Miękka

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 218

Format: B5

>>>> Książkę można kupić u wydawcy tutaj <<<<

 


Artur Wejksznerpolitolog, profesor nadzwyczajny UAM, doktor habilitowany w Zakładzie Studiów Strategicznych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących współczesnych stosunków międzynarodowych oraz problematyki terroryzmu międzynarodowego i islamskiego radykalizmu.

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.