Amerykańscy komandosi ruszą do walki z bronią masowego rażenia? Źródło: Shutterstock.

Amerykańscy komandosi kontra brudne bomby

Według generała porucznika Raymonda Thomasa III, amerykańscy komandosi ćwiczyli zajmowanie i unieszkodliwianie bomb jądrowych i radioaktywnych, czyli tzw. brudnych bomb.

Według generała porucznika Raymonda Thomasa III, amerykańscy komandosi ćwiczyli zajmowanie i unieszkodliwianie bomb jądrowych i radioaktywnych, czyli tzw. brudnych bomb. Generał stwierdził, że takie ćwiczenia pozwolą na przygotowanie ostatniej linii obrony w przypadku, jeśli terroryści zdobędą dostęp do tego rodzaju broni oraz dodał, że Dowództwo Operacji Specjalnych Stanów Zjednoczonych (U.S. Special Operations Command) „ma wystarczającą” zdolność do reagowania na najbardziej prawdopodobne scenariusze z udziałem broni masowego rażenia.

Pentagon rzadko omawia publicznie strategię wykorzystania swoich komandosów w przypadku, gdy terroryści uzyskają dostęp do broni masowego rażenia lub zbudują tzw. ?brudną bombę? z ukradzionych materiałów radioaktywnych. Podczas gdy przedstawiciele amerykańskiego rządu twierdzą, że nie ma żadnego zagrożenia takim scenariuszem ze strony Państwa Islamskiego (ISIS) to temat jest obiektem rozmów przywódców podczas organizowanego w Waszyngtonie szczytu nuklearnego.

Generał Thomas opisał rolę, jaką mogą odegrać siły specjalne w zwalczaniu takich zagrożeń w pisemnej odpowiedzi dla Senackiej Komisji Sił Zbrojnych (Senate Armed Services Committee) przed potwierdzeniem przejęcia przez niego stanowiska dowódcy w SOC (Special Operations Command) – miało to miejsce w tym tygodniu. Generał objął to stanowisko, po wcześniejszej roli, jaką było dowodzenie budządzą kontrowersję jednostką JSOC (Joint Special Operations Command) – składająca się m.in. z Delta Force oraz Navy’s SEAL.

Generał powiedział, że pomimo faktu, że amerykańscy komandosi spędzają dużo czasu, przeprowadzając operacje antyterrorystyczne, to podczas tych wdrożeń nie ingerowały w przygotowania do radzenia sobie z bronią masowego rażenia. Thomas zapewnił, że komandosi pozostają jedną z czołgowych światowych sił antyterrorystycznych i że nie zapobiega to przygotowaniom do misji adresowanym w kierunku broni masowego rażenia.

W latach 2010-2021, Pentagon na technologie dla SOC opracowane przez DTRA (Defense Threat Reduction Agency) planuje wydać ponad 1 mld USD. W roku fiskalnym 2017, na te cele zostanie wydane 103 mln USD ? tak wynika z dokumentów budżetowych. W 2010-2016 roku DTRA otrzymała na powyższe cele około 537 mln USD. Program zakłada wyposażenie sił specjalnych w narzędzia do lokalizacji, identyfikacji, oceny i ataku na obiekty produkcji broni masowego rażenia przy jednoczesnym minimalizowaniu poziomu ryzyka.

W 2010 roku poprzedni dowódca SOC, admirał Eric Olson w swojej pisemnej odpowiedzi dla Senackiej Komisji Sił Zbrojnych stwierdził, że elitarni komandosi po swoim zaangażowaniu w konflikty w Afganistanie i Iraku stracili niejako swoje zdolności do polowania na taką broń.

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.