Andrzej Misiuk ? ?Służby wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczypospolitej? – Recenzja

Działalność służb specjalnych jest nieodłączną częścią polityki wewnętrznej i zagranicznej każdego państwa. Prowadzenie wywiadu i kontrwywiadu to działalność o  służebnym charakterze  wobec polityki zagranicznej. Jest to nie tylko działalność wspomagająca działania MSZ-u, ale również wspiera działania wewnątrz państwa prowadzone przez jego organy. Najnowsze opracowanie Andrzeja Misiuka poświęcone jest organizacji służb specjalnych II Rzeczypospolitej oraz głównym kierunkom ich działalności w latach 1918-1939.

Większości z pasjonatów tematyki służb specjalnych i szeroko pojętego bezpieczeństwa sylwetki prof. hab. Andrzeja Misiuka nie trzeba przedstawiać. Jest to powszechnie znany ekspert i autor wielu publikacji i artykułów prasowych w kraju i w Europie.

W swojej najnowszej książce pt. ?Służby wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczypospolitej?. prof Misiuk skupił się na organizacji i głównych kierunkach działania służb specjalnych w okresie dwudziestolecia międzywojennego.Pozycja podzielona jest na trzy główne części. Pierwsza odnosi się do organów wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Opis dotyczy procesów kształtowania się wojskowych służb informacyjnych w latach 1918-1921, organizacji centrali wywiadowczej Oddziału II Sztabu Generalnego, terenowych organów wywiadu płytkiego i głębokiego, głównych kierunków działania wojskowych służb wywiadowczych, sojuszy wywiadowczych ?dwójki?, oraz roli i znaczenia Oddziału II w życiu II RP. Druga część książki dotyczy organizacji służb wywiadowczych Straży Granicznej oraz Korpusu Ochrony Pogranicza. Trzecia część z punktu widzenia autora niniejszej recenzji najciekawsza opowiada o funkcjonowaniu Policji Politycznej w II Rzeczpospolitej.

Andrzej Misiuk pokazuje na łamach swojej najnowszej książki, że Polskie służby specjalne nie prowadziły wywiadu globalnego, a jedynie utrzymywały kontakty ze służbami państw z innych kontynentów (najlepszy przykład – Japonia). Wywiad i kontrwywiad wojskowy oraz służby KOP i Straży Granicznej  skupiały uwagę na zagrożeniu ze strony dwóch państw totalitarnych, sowieckiej Rosji i nazistowskiej  Niemiec. Jednak polskie służby działały także w pewnym stopniu w  Czechach i na Litwie.  Cywilne organy bezpieczeństwa w postaci służb Policji Państwowej, koncentrowały się na zwalczaniu działalności komunistycznej i ruchów wyzwoleńczych mniejszości narodowych, które  traktowano jako jedne z największych zagrożenie dla wewnętrznego ładu społecznego w Polsce.

Rodzimy rynek wydawniczy jest pełen książek opisujących działania polskich służb specjalnych II RP. Jednak są to pozycje przedstawiające działania stricte operacyjne, czyli które najbardziej pobudzają wyobraźnię czytelników. W opracowaniu A. Misiuka nie znajdziemy opisów spektakularnych działań polskich agentów co jednak jest wielkim atutem tej pozycji. Dzięki zbadaniu zachowanych i dostępnych archiwów, wykorzystaniu wielu relacji oraz innych opracowań powstała pozycja, która w spójny i jasny dla odbiorcy sposób pokazuje strukturę przedwojennych polskich służb i ich podstawowe kierunki działania. Jest to książka, która będzie dobrym wprowadzeniem w tematykę dotyczącą polskich służb wokół których na przestrzeni lat urosło wiele mitów.

Polecam serdecznie!


prof Andrzej Misiuk – kierownik Zakładu Nauki o Bezpieczeństwie w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Ekspert Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest tematyka szeroko pojętego bezpieczeństwa, zwłaszcza dzieje instytucji policyjnych i służb specjalnych w Polsce oraz systemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze krajowym i europejskim. W latach 1990?2003 członek Komitetu Redakcyjnego ?Przeglądu Policyjnego?, ?Internal Security? oraz Światowego Stowarzyszenia Szefów Policji z siedzibą w Nowym Jorku (od 2000 r.).


produkty_2755

Autor: Andrzej Misiuk
Tytuł: Służby wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczypospolitej
Wydawnictwo: Difin
Oprawa: Miękka
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-8085-225-9
Liczba stron: 266
Format: B5
>>>>Książkę można kupić i wydawcy tutaj<<<<

Absolwent WSIiZ w Rzeszowie. Do jego zainteresowań należą zagadnienia związane z Wojskiem Polskim, bezpieczeństwem, lotnictwem oraz historią. Pasjonat modelarstwa redukcyjnego.