System RAK w dwóch wersjach, kołowej (M120K) oraz gąsienicowej (M120G) / Źródło: www.hsw.pl

Amunicja dla moździerzy RAK

Inspektorat Uzbrojenia ogłosił informację, iż Wojsko Polskie zamierza zmodernizować 4318 odłamkowo-burzących naboi moździerzowych kalibru 120 mm. Celem zadania prowadzonego od 23 marca br. jest dostosowanie pocisków OF483B, znajdujących się w zasobach Sił Zbrojnych RP, do wykorzystania przez moździerz automatyczny M120 RAK.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach. W pierwszym opracowana zostanie Dokumentacja Techniczna wyrobu wraz z tabelami strzelniczymi. Ponadto wykonawca będzie musiał dostarczyć amunicję szkolno-treningową i przekroje oraz zmodernizować 1534 sztuk pocisków. W przypadku pozytywnie zakończonego etapu, którego termin wyznaczony jest na 30 października 2015 r., rozpocznie się etap drugi. Będzie on polegał na modernizacji pozostałej amunicji w 2016 r. (1534 sztuki) i 2017 r (1250 sztuk). Wnioski dotyczące zamiaru udziału w postępowaniu Inspektorat Uzbrojenia będzie przyjmował do 15 kwietnia br. Natomiast wybór wykonawcy pracy nastąpi na podstawie kryterium cenowego.

Moździerz RAK to samobieżne działo polowe wyposażone w automatycznie ładowany moździerz kalibru 120 mm montowany na podwoziu gąsienicowym (SMG 120) i kołowym (SMK 120), zaprojektowane w Centrum Produkcji Wojskowej Huta Stalowa Wola. Wojsko Polskie planuje pozyskanie ośmiu modułów dywizjonowych moździerzy samobieżnych RAK do 2018 r. Obecnie trwa realizacja pracy rozwojowej, która ma się zakończyć do maja 2015 r.

Absolwent historii i politologii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się historią wojskowości XX w., stosunkami międzynarodowymi, terroryzmem oraz polskimi misjami stabilizacyjnymi poza granicami kraju.