Anakonda-16: 8. Flotylla Obrony Wybrzeża stawia zaporę minową na Bałtyku [ZDJĘCIA]

W środę, w dniu 8 czerwca 2016 roku zespół okrętów 8. Flotylli Obrony Wybrzeża (8. FOW) – trałowce oraz okręt transportowo-minowy zrealizowały kolejny etap ćwiczenia Anakonda-16

Fot. anakonda.do.wp.mil.pl

Fot. anakonda.do.wp.mil.pl

W nocy, w środę 8 czerwca br. grupa okrętów Marynarki Wojennej składająca się z okrętów trałowych (okręty  przeznaczone do oczyszczania akwenów wodnych z min) oraz okrętu transportowo-minowego zrealizowała kolejne zadanie w ramach międzynarodowych ćwiczeń wojskowych Anakonda-16 stawiając zagrodę minową.

W nocy z poniedziałku na wtorek okręty należące do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża zorganizowano w grupę przed którą postawiono zadanie podstawienia zagrody minowej w na wodach Zatoki Pomorskiej. Do stworzenia zagrody minowej wykorzystano kilkanaście min, a samo ćwiczenie odbywało się w nocy – co pozwoliło wykorzystać element maskujący tej pory dnia.  Okręty 8. FOW swoje zadania wykonywały  w warunkach ogólnego zaciemnienia – oznacza to, że zasłonięto buleje (małe, okrągłe okienka umieszczone w burcie okrętu) oraz ograniczono wykorzystanie oświetlenia do minimum.

Działania Marynarki Wojennej choć przeprowadzane w całkowitych ciemnościach, muszą charakteryzować się dokładnością – każda z min musi spocząć w określonej pozycji – tylko wtedy postawiona zagroda minowa będzie skuteczna.  W trakcie prowadzenia operacji minowania z oczywistych względów nie prowadzi się łączności radiowej – załogi okrętów biorących udział w działaniach korzystają z ustalonych sygnałów – takie podejście do sprawy ma utrudnić wykrycie zgrupowania oraz miejsca stawiania zagrody przez siły przeciwnika.

ZDJĘCIA:

8. Flotylla Obrony Wybrzeża podczas ćwiczeń stawiania zagrody minowej w ramach Anakonda-16. /Fot. Zespół Prasowy 8.FOW

8. Flotylla Obrony Wybrzeża podczas ćwiczeń stawiania zagrody minowej w ramach Anakonda-16. /Fot. Zespół Prasowy 8.FOW

8. Flotylla Obrony Wybrzeża podczas ćwiczeń stawiania zagrody minowej w ramach Anakonda-16. /Fot. Zespół Prasowy 8.FOW

8. Flotylla Obrony Wybrzeża podczas ćwiczeń stawiania zagrody minowej w ramach Anakonda-16. /Fot. Zespół Prasowy 8.FOW

8. Flotylla Obrony Wybrzeża podczas ćwiczeń stawiania zagrody minowej w ramach Anakonda-16. /Fot. Zespół Prasowy 8.FOW

8. Flotylla Obrony Wybrzeża podczas ćwiczeń stawiania zagrody minowej w ramach Anakonda-16. /Fot. Zespół Prasowy 8.FOW

8. Flotylla Obrony Wybrzeża podczas ćwiczeń stawiania zagrody minowej w ramach Anakonda-16. /Fot. Zespół Prasowy 8.FOW

8. Flotylla Obrony Wybrzeża podczas ćwiczeń stawiania zagrody minowej w ramach Anakonda-16. /Fot. Zespół Prasowy 8.FOW

8. Flotylla Obrony Wybrzeża podczas ćwiczeń stawiania zagrody minowej w ramach Anakonda-16. /Fot. Zespół Prasowy 8.FOW

8. Flotylla Obrony Wybrzeża podczas ćwiczeń stawiania zagrody minowej w ramach Anakonda-16. /Fot. Zespół Prasowy 8.FOW

8. Flotylla Obrony Wybrzeża podczas ćwiczeń stawiania zagrody minowej w ramach Anakonda-16. /Fot. Zespół Prasowy 8.FOW

8. Flotylla Obrony Wybrzeża podczas ćwiczeń stawiania zagrody minowej w ramach Anakonda-16. /Fot. Zespół Prasowy 8.FOW

Stawianie zagrody minowej poprzedziła nocna operacje w Świnoujściu, gdzie w nocy z wtorku na środę do portu weszły okręty wchodzące w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża – na ich pokładzie dokonano przeładunku pełnego zapasu min. Operacja w porcie w Świnoujściu rozpoczęła się we wtorek, w dniu 7 czerwca około godziny 22:00 – przed wejściem do portu okrętów 8. FOW, przy jednym z nabrzeży dokonano rozwinięcia 'Punktu Załadunku Min’ – dokonali tego żołnierze ze świnoujskiej Komendy Portu Wojennego.

Do operacji zaangażowano ciężarówki wojskowe (transport min) oraz dźwig. Charakter operacji oraz możliwość wykrycia działań przez siły przeciwnika sprawiają, że do wykonania operacji konieczne było wzmożenie ochrony rejonu działań – tak od strony nabrzeża jak i akwenu wodnego. Przed wejście okrętów do portu i rozpoczęciem załadunku sprawdzono został poziom bezpieczeństwa dla żeglugi – szukano m.in. improwizowanych ładunków wybuchowych.

ZDJĘCIA:

ORP "Gniezno", okręt transportowo-minowy typu Lublin podczas Anakonda-16. /Fot. Zespół Reporterów 8.FOW

ORP „Gniezno”, okręt transportowo-minowy typu Lublin podczas Anakonda-16. /Fot. Zespół Reporterów 8.FOW

Operacja załadunku min. /Fot. Zespół Reporterów 8.FOW

Operacja załadunku min. /Fot. Zespół Reporterów 8.FOW

Operacja załadunku min. /Fot. Zespół Reporterów 8.FOW

Operacja załadunku min. /Fot. Zespół Reporterów 8.FOW

Operacja załadunku min. /Fot. Zespół Reporterów 8.FOW

Operacja załadunku min. /Fot. Zespół Reporterów 8.FOW

Operacja załadunku min. /Fot. Zespół Reporterów 8.FOW

Operacja załadunku min. /Fot. Zespół Reporterów 8.FOW

Zobacz także:

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.