Marcin Pielesz, Antiochia 1098. Cud pierwszej krucjaty ? RECENZJA

?Nie ja, lecz Bóg nakazuje wam, heroldom chrześcijaństwa, byście zawezwali ludzi wszelkiej rangi i pośpieszyli wygubić tę podłą rasę z naszych ziem, przychodząc na czas z pomocą chrześcijańskim mieszkańcom? – rzekł papież Urban II wzywając do krucjat zgromadzonych na synodzie w Clermont.

 Nie tak dawno nakładem Wydawnictwa eSPe ukazała się książka historyka Marcina Pielesza pt. ?Antiochia 1098. Cud pierwszej krucjaty?, która wpisuje się w serię publikacji Autora o najważniejszych bitwach chrześcijańskich w dziejach świata. Autor postanowił opisać pierwszą wyprawę krzyżowców do Ziemi Świętej, skupiając się przede wszystkim na ciężkich walkach toczonych z muzułmanami przy zdobywaniu Antiochii. Miasta ? twierdzy, którego fortyfikacje wedle zapisek kronikarskich budziły podziw: podwójne mury, czterysta pięćdziesiąt wież. Po ośmiu miesiącach wyczerpującego oblężenia miasta droga do Jerozolimy pozornie była na wyciągnięcie ręki dla europejskiego rycerstwa. Tuż po zdobyciu Antiochii wpadło jednak ono w zasadzkę innowierców, którzy stanowili liczebną przewagę. Podkreślić należy, że nierzadko rycerze Chrystusa umierali z głodu bądź szerzących się epidemii, m.in. cholery i tyfusu. Z walkami związana jest tradycja Świętej Włóczni, która do dziś budzi wielkie fascynacje wśród jej poszukiwaczy. Włócznią tą przebito bok Chrystusa konającego na krzyżu. Ów jedną z najcenniejszych relikwii znaleźć mieli krzyżowcy, którzy dzięki Bożej Opatrzności i pomimo przewagi liczebnej wroga, odnieśli ważne zwycięstwo. Uwierzyli, że są w posiadaniu prawdziwej relikwii, której obecność podczas bitwy im pomogła.

Co warte podkreślenia oprócz głównego wątku, Autor nie omieszkał przedstawić na pierwszych stronach książki, co zdaje się być plusem, ogólnego zarysu rozwoju imperium arabskiego, poczynając od czasu śmierci proroka Mahometa (zm.    632 r.), poprzez kolejno panujące dynastie: Umajjadów, Abbasydów, Fatymidów, aż do podobojów przez Turków Seldżuków. Następnie przybliżył historię synodu w Clermont, który miał miejsce w 1095 r.,   a wraz z nim wszelkie pobudki, którymi społeczeństwo Europy Zachodniej kierowało się podejmując wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej od schyłku XII stulecia.

O ile często zamieszczane ilustracje w książkach stanowią dodatkowy walor każdej publikacji, o tyle w przypadku recenzowanej pracy zdaje się, iż dodane ilustracje czarno ? białe o stosunkowo słabej jakości wydają się zbyteczne.

Reasumując, książka jest niewątpliwie interesująca i może stanowić uzupełnienie pośród szeroko omówionej tematyki w litraturze dla miłośników dziejów wypraw krzyżowych w średniowieczu.


Autor: Marcin Pielesz

Tytuł:  Antiochia 1098

Wydawnictwo: Wydawnictwo eSPe

Oprawa: Broszurowa

Rok wydania: 2018

ISBN: 978-8374828703

Liczba stron: 170

Doktorantka Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Interesuje się historią średniowiecza, dziejami Kościoła, historią regionalną.