fot. Ministerstwo Obrony Narodowej.

Aplikacje na smartfony dla żołnierzy WOT

W dniu 9 grudnia br. w Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się konferencja prasowa szefa MON Antoniego Macierewicza z udziałem dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesława Kukuły oraz rektora-komendanta WAT płk dr hab. inż. Tadeusza Szczurka nt. budowy narzędzi teleinformatycznych wspomagających kandydatów i żołnierzy OT w przygotowaniu do służby, szkoleniu i działaniu operacyjnym, w tym wprowadzenia nowatorskich, mobilnych aplikacji na smartfony.

W piątek, 9 grudnia br. o godz. 13:00 w WAT odbyła się konferencja prasowa z udziałem m.in. Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesława Kukuły oraz rektora-komendanta WAT płk dr hab. inż. Tadeusza Szczurka. Tematem spotkania była budowa narzędzi teleinformatycznych wspomagających kandydatów i żołnierzy Obrony Terytorialnej w przygotowaniu do służby, szkoleniu i działaniu operacyjnym. Podczas konferencji zaprezentowany został projekt informatyczny zbudowany z nowatorskich, mobilnych aplikacji. Jest on realizowany przez WAT pod przewodnictwem mjr Mariusza Chmielewskiego ? adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia WAT:

Wykorzystujemy technologie mobilne i rozszerzonej rzeczywistości do wspomagania i wizualizowania pożądanych czynności związanych z budową i wykorzystaniem pewnych systemów, procedur pierwszej pomocy (?) procesów rozpoznawczych, automatyzację raportowania, monitorowanie sił własnych i przeciwnika, kalkulację potencjału sił i środków, w wielu zakresach budowanie świadomości sytuacyjnej. ? powiedział mjr Chmielewski podczas konferencji.

Zdaniem mjr Chmielewskiego, oprogramowanie motywuje użytkownika do ciągłego pozyskiwania wiedzy i umiejętności wymaganych w ramach zadań stawianych obronie terytorialnej, takich jak np. usuwanie skutków klęsk żywiołowych, budowa i zasady działania uzbrojenia, topografia i rozpoznanie, organizowanie działań wsparcia medycznego, obserwacje obiektów infrastruktury krytycznej itp.

Z kolei jak podkreślił szef MON, Antoni Macierewicz:

To jest siła wojsk obrony terytorialnej: najnowocześniejsze technologie, administracja lokalna, świetna znajomość terenu i współdziałanie z ludnością lokalną. To razem daje rzeczywiste, skuteczne nasycenie terenu walki i uzupełnienie wsparcia jednostek operacyjnych, które stanowić będą główną siłę obrony. To najnowocześniejsza technologia na świecie, która sprawi, że te 53 tysiące żołnierzy WOT znacząco wzmocni potencjał polskiego wojska, także we współpracy, co trzeba podkreślić, z lokalną ludnością i lokalną administracją.

Fot. Anna Jakubczyk/CO MON.

Fot. Anna Jakubczyk/CO MON.

Gen. Wiesław Kukuła zwrócił uwagę, że aplikacje będą istotnym czynnikiem wspierającym proces podejmowania decyzji żołnierzy OT, tak, aby był szybki i poprawny. Razem z szeregiem innych narzędzi, aplikacje będą dostępne w każdej, również wolnej, chwili i będą posiadać moduły sprawdzające, które umożliwią wsparcie i weryfikację szkolenia żołnierzy OT.

Mjr Chmielewski jest członkiem Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych, kierowanego przez dr hab. inż. Andrzeja Najgebauera, prof. WAT. Aplikacje będą dostępne na popularne urządzenia mobilne i dodatkowo zabezpieczone kryptologicznie. Jak podkreślono, aplikacje powstały jeszcze w 2013 roku, aby zaprezentować dla Europejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency; EDA) zdolności sieciocentryczne polskiej armii. W czasie piątkowej konferencji zaprezentowano dwie z nich: #OTrening oraz #OTakcja, które zostaną wprowadzone do użycia najpóźniej jesienią 2017 roku.

#OTrening będzie to aplikacja przeznaczona dla kandydatów do obrony terytorialnej, członków organizacji proobronnych, żołnierzy i funkcjonariuszy służb (w szkoleniu uzupełniającym), pozwalająca na prowadzenie ćwiczeń jedno- lub wieloosobowych związanych z zadaniami WOT realizowanych w ramach działań kryzysowych oraz militarnych. Aplikacja będzie wykorzystywać smartfony, tablety i techniki rozszerzonej rzeczywistości wspomagając użytkownika w szkoleniu i nauce zasad działania systemów technicznych (np. broni), realizacji zadań zabezpieczenia medycznego w tym pierwszej pomocy. Będzie oferować geolokalizację, nawigację inercjalną, IoT, fuzję danych sensorycznych, nawigację satelitarną, media społecznościowe, QR kody oraz tagi AR. Oprogramowanie będzie ciągle motywować użytkownika do ciągłego szkolenia i doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności realizowanych w ramach zadań stawianych obronie terytorialnej, takich jak: usuwanie skutków klęsk żywiołowych, budowa i zasady działania uzbrojenia, topografia i rozpoznanie, obserwacje obiektów infrastruktury krytycznej, organizowanie działań wsparcia medycznego itp. poprzez zdobywanie odznak sprawności oraz odznaczeń. Budowany w aplikacji awatar użytkownika będzie istotnie związany z predyspozycjami samego użytkownika jak również jego aktywnością i efektywnością w systemie.

#OTakcja będzie to podręczne, elektroniczne narzędzie pierwszej pomocy i informacji taktycznej przeznaczone dla żołnierzy i dowódców niższych szczebli dowodzenia i stanowisk dowodzenia OT, aplikacja wspomagająca w zakresie prowadzenia działań rozpoznawczych oraz realizacji postawionych zadań w dziedzinie zarządzania kryzysowego i działań militarnych. Będzie oferować portal webowy, techniki sztucznej inteligencji, fuzję danych sensorycznych, sensory biomedyczne, monitoring funkcji życiowych, rozszerzoną rzeczywistość, monitoring lokalizacji, IoT, rozpoznawanie obrazu, zaawansowane metody komunikacji bezprzewodowej, kryptografię, cyberbezpieczeństwo, autorskie metody kalkulacji taktycznych, wspomaganie decyzji, algorytmy oceny terenu czy funkcjonalności GIS. Powstająca aplikacja będzie silnie zintegrowana ze smartfonem, wykorzystywana do notyfikacji i sygnalizowania mobilizacji oraz wspomagania realizacji wybranych działań operacyjnych. System umożliwi monitorowanie położenia żołnierzy, sił i środków jednostek OT oraz propagacje tych danych w sieci urządzeń danej jednostki, a wykorzystanie technik rozszerzonej rzeczywistości będzie wspomagało budowę świadomości sytuacyjnej żołnierzy wskazując kluczowe obiekty i punkty realizowanych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, działań rozpoznawczych i militarnych. Ważnym aspektem funkcjonalności oprogramowania jest możliwość jego integracji z narzędziami innych służb (Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej) i wykorzystanie do prowadzenia skorelowanych działań służb państwowych w zakresie zarządzania kryzysowego i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Fot. Anna Jakubczyk/CO MON.

Fot. Anna Jakubczyk/CO MON.

Źródło: mon.gov.pl: Nowatorskie aplikacje dla OT

Czytaj także:

Dostawy optoelektroniki dla Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej [FOTO]

Prezentacja mundurów i wyposażenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej

Konferencja prasowa nt. obrony terytorialnej w Polsce

Opublikowano projekt ustawy tworzącej Wojska Obrony Terytorialnej

Dowódca OT przedstawia linie operacyjne nowego rodzaju sił zbrojnych

Rafał "Ralph" Muczyński, koordynator działu "Wojsko". Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku i politologii na Politechnice Białostockiej. Rysownik-hobbysta (więcej: http://ralph1989.deviantart.com oraz www.facebook.com/Ralph1989Arts) Zainteresowania: rysunek, wojskowość (szeroko pojęte zagadnienia współczesnej armii od strony uzbrojenia, zwłaszcza lotnictwo i technika rakietowa), polityka międzynarodowa, historia XX wieku.