• Osiągnięcia polskich lotników w okresie międzywojennym

    by - sty 14, 2015
    Lotnictwo Polskie w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości borykało się z wieloma problemami. Nie posiadaliśmy własnych konstrukcji lotniczych, nie kształciliśmy też kadry latającej ani inżynierskiej. Niebagatelne znaczenie miało też pochodzenie pilotów z trzech zaborów. Jednak w...