• Sytuacja na Bliskim Wschodzie po wycofaniu wojsk Koalicji

    by - lip 12, 2014
    Do operacji w Iraku doszło w wyniku złego interpretowania raportów wywiadu USA oraz błędnej polityki Saddama Hussaina, który wypędził inspektorów ONZ ds. rozbrojenia i nie poszedł na współpracę z ONZ pomimo gróźb interwencji USA. Brak współpracy...
  • Problemy i zagadnienia obronności Polski do 2040 roku

    by - lip 9, 2014
    Rzeczpospolita Polska znajduje się w szczególnie trudnym położeniu geograficznym pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Federacją Rosyjską. Doświadczenie historyczne pokazują, że głównymi zagrożeniem dla Polski były Niemcy i Rosja oraz ich współdziałanie. Obecnie nie ma zagrożenia ze...