• Formowanie się poleis (IX-VI w. p.n.e.)

  by - wrz 9, 2014
  Polis (l. mng. Poleis, z j. greckiego, przypuszczalnie od ?ptolis ? miejsce warowne?. Jednakże należy pamiętać, że słowo ?polis? jest rodzaju żeńskiego) ? w starożytnej Grecji podstawowa forma życia politycznego, ukształtowana w okresie od IX do...
 • Wojny perskie (500-449/8 p.n.e.).

  by - wrz 2, 2014
  Wojny perskie był to konflikt zbrojny między Persją a Grekami o wyzwolenie greckich miast-państw w Azji Mniejszej spod panowania perskiego oraz w obronie niezawisłości państw Grecji kontynentalnej, toczący się w okresie 500-449/8 p.n.e. na lądzie i...
 • Falanga w świecie greckim

  by - lip 19, 2014
   Falanga (z gr. ?phalanx ? kłoda?) ? w starożytnej Grecji, Macedoniii państwach hellenistycznych ? zwarty, wieloszeregowy szyk bojowy ciężkozbrojnej piechoty (hoplitów), ustawiony równolegle do frontu (szyk typu linearnego), umożliwiający równoczesną walkę na całej linii; przed ciężkozbrojnymi...
 • Geneza zasady ekonomii sił

  by - lip 14, 2014
  Po krwawej i bratobójczej Wojnie Peloponeskiej (431-404r.p.n.e) hegemonię nad Grecją objęła Sparta, ale już niedługo po tym  w 395 r.p.n.e doszło do wybuchu Wojny Korynckiej. Sparta wystąpiła przeciw Atenom, Argos, Tebom, Megarze, Koryntowi i innym poleis...