• Ukraiński Korpus Ochotniczy Prawego Sektora

    by - kwi 3, 2015
    Prawy Sektor (PS) od momentu swojego powstania przybrał charakter organizacji paramilitarnej, co wśród podobnych ruchów na Ukrainie jest dość powszechne. Na taki stan rzeczy wpłynęła na pewno specyfika poszczególnych ugrupowań wchodzących w skład PS. Jednak największy...