S-70i w barwach Policji. /fot. MSWiA

Black Hawki dla Policji

Najmłodszy śmigłowiec wykorzystywany obecnie przez Policję ma 13 lat, a najstarszy aż 47. Niektóre z nich odbiegają od standardów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa policjantów i możliwości transportowo ? bojowych.

W dniu 30 marca br. w Mielcu miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Policją a Polskimi Zakładami Lotniczymi w Mielcu na zakup i dostawę dwóch śmigłowców wielozadaniowych S-70i Black Hawk dla Policji. Umowa została zawarta przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka i prezesa zarządu PZL Mielec Janusza Zakręckiego w obecności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego.

Nowe wiropłaty zostaną zakupione przez MSWiA w ramach Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020. W ramach tego programu modernizacji Policja (łącznie ze środkami przeznaczonymi na wzrost wynagrodzeń) otrzyma niemal 6 mld zł ? w tym 3,119 mld na inwestycje i zakup sprzętu.

Polska Policja już niebawem będzie wykorzystywać do swoich zadań dwa nowe śmigłowce. Na zdjęcu: S-70i w barwach Policji. /fot. Piotr Maciejczak miesięcznik "Policja 997")

Polska Policja już niebawem będzie wykorzystywać do swoich zadań dwa nowe śmigłowce. Na zdjęcu: S-70i w barwach Policji. /fot. Piotr Maciejczak miesięcznik „Policja 997”)

Maszyny zakupiono w trybie zamówienia z wolnej ręki ? jak nieoficjalnie wiadomo, koszt porozumienia szacuje się na kwotę 142 milionów złotych. W ramach umowy Policja otrzyma nie tylko fabrycznie nowe maszyny, ale także pakiet szkoleniowy dla 12 pilotów (dwóch uzyska patent instruktora) i naziemnego personelu zabezpieczenia technicznego. Nowe śmigłowce Black Hawk mają zostać dostarczone do odbiorcy do końca tego roku. Będą wykorzystywane do działań operacyjno ? desantowych przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych (BOA) i zastąpią obecnie używane wyeksploatowane śmigłowce Mi-8.

Jak obecnie wygląda policyjna flota wiropłatów?  

Najmłodszy z nich ma 13 lat, a najstarszy 47. /fot. policja.pl

Obecnie Polska Policja wykorzystuje jedynie 11 śmigłowców transportowych i wielozadaniowych: są wśród nich 2 x Bell 206B-III Jet Ranger, 1 x Bell 412B-HP, 3 x PZL W-3 Sokół, 3 x PZL Mi-2 (w kodzie NATO: Hoplite) oraz 2 x Mi-8. Stacjonują one w sześciu bazach na terenie kraju: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu i Łodzi. Najmłodszy z nich ma 13 lat, a najstarszy 47. Komunikat prasowy opublikowany na stronie internetowej Policji przyznaje, że niektóre maszyny eksploatowane przez funkcjonariuszy odbiegają od standardów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa policjantów i możliwości transportowo ? bojowych.

Źródło: policja.pl / mswia.gov.pl

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.