Fot. Anna Jakubczyk/CO MON

Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO w Krakowie uzyskało akredytację

W dniu 6 marca br. szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) Piotr Bączek oraz Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. CEK NATO Mariusz Marasek poinformowali, że Centrum Ekspercie Kontrwywiadu (NATO CI COE) po spełnieniu wszystkich kryteriów określonych przez Komitet Wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego zostało oficjalnie akredytowane jako 24. Centrum Eksperckie NATO.

W poniedziałek, 6 marca br. podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Obrony Narodowej szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) Piotr Bączek oraz Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. CEK NATO Mariusz Marasek poinformowali, że Centrum Ekspercie Kontrwywiadu (NATO Counter  Intelligence Centre of Excellence; NATO CI COE) po spełnieniu wszystkich kryteriów określonych przez Komitet Wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego zostało oficjalnie akredytowane jako 24 Centrum Eksperckie NATO. Jak stwierdził szef SKW:

Centrum Eksperckie NATO otrzymało akredytację, jest już pełnoprawnym ośrodkiem NATO. Te kilkunastomiesięczne prace adaptacyjne, czynione przez kierownictwo centrum, przez funkcjonariuszy SKW, zakończyły się pozytywnie i chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w utworzenie centrum, że mimo wielu przeciwności, mimo nieprzychylnej atmosfery ze strony niektórych środowisk i krytycznych komentarzy, nie poddali się i doprowadzono do pozytywnego zakończenia prac adaptacyjnych. (?) Centrum powstało, centrum będzie działało, centrum będzie wskazywało nowe kierunki działania służb specjalnych w naszym regionie i dzięki śmiałym, odważnym decyzjom Ministerstwa Obrony możemy poszczycić się takim ośrodkiem na arenie międzynarodowej.

Pełnomocnik MON ds. CEK NATO dodał, że:

Zasada działania centrów jest taka, że są to instytucje wojskowe o charakterze międzynarodowym wojskowym, akredytowane przy NATO jako instytucje doradcze. Większość centrów zajmuje się własną, odrębną, wybraną tematyką i wykonuje zlecenia organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, a także państw tworzących. CEK jest jedynym centrum na świecie ? NATO-wskim, jednym z 24 i jedynym, które zajmuje się problematyką służb specjalnych, w tak szerokim zakresie. (?) To świadczy o pewnym zaufaniu, którym NATO obdarzyło kierownictwo Polski, kierownictwo resortów obrony i państwa Polskę, i Słowację.

Pełnomocnik MON ds. CEK NATO podkreślił, że instytucja powstała w rekordowo krótkim czasie w porównaniu z innymi centrami eksperckimi Sojuszu. Akredytacja, która została przyznana przez Radę Północnoatlantycką (NAC), stawia CEK w gronie instytucji wojskowych NATO o statusie międzynarodowym.

Fot. Anna Jakubczyk/CO MON

Koncepcja transformacji NATO zakłada, że działalność Centrum wniesie istotny wkład w zwiększenie zdolności Sojuszu Północnoatlantyckiego do przeciwdziałania aktywności obcych służb wywiadowczych.

Od podpisania Memorandów we wrześniu 2015 r., ministerstwa obrony państw ramowych, czyli Polski i Słowacji, ściśle współpracowały z Sojuszniczym Dowództwem ds. Transformacji (HQ SACT).

Służba Kontrwywiadu Wojskowego prowadziła w 2016 r. zintensyfikowane prace adaptacyjne siedziby CEK NATO w Krakowie oraz zabezpieczyła nowo tworzoną siedzibę w niezbędny sprzęt, urządzenia oraz systemy teleinformatyczne do przetwarzania informacji niejawnych międzynarodowych, które zostały pozytywnie ocenione przez jednostkę akredytacyjną NATO.

Działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Kierownictwa CEK NATO w 2016 r. doprowadziły do ukonstytuowania się CEK NATO i uzyskania 22 lutego 2017 r. akredytacji przez Radę Północnoatlantycką.

W dniach 17?18 października 2016 r. w Centrum Eksperckim Kontrwywiadu został przeprowadzony audyt zespołu oficerów Dowództwa ds. Transformacji NATO (Norfolk; USA), który potwierdził osiągnięcie zdolności Centrum do realizacji zadań zgodnie z założeniami przyjętymi w koncepcji funkcjonowania.

Powstanie Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO stanowiło inicjatywę Polski i Słowacji, przy udziale Chorwacji, Czech, Litwy, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Węgier i Włoch.

Misją Centrum jest zwiększenie zdolności Sojuszu Północnoatlantyckiego do przeciwdziałania aktywności obcych służb wywiadowczych o różnym charakterze. Głównym zadaniem Centrum będzie prowadzenie specjalistycznych kursów i szkoleń w obszarze kontrwywiadu NATO. Centrum będzie aktywnie uczestniczyć w pracach nad rozwojem doktryn i koncepcji Sojuszu, uwzględniając obecne i przyszłe zagrożenia dla państw członkowskich. Nie bez znaczenia jest również działalność Centrum związana ze zbieraniem doświadczeń i wypracowaniem właściwych rozwiązań w zakresie kontrwywiadu NATO.

Obecnie w Sojuszu Północnoatlantyckim funkcjonują 24 centra eksperckie o różnych specjalnościach, w tym trzy w Niemczech, po dwa w Holandii, Włoszech i Polsce, jedno w Bułgarii, Czechach, na Łotwie i Słowacji, we Włoszech i w Rumunii. Główna siedziba CEK NATO jest zlokalizowana w Krakowie i stanowi główną bazę dydaktyczno-szkoleniową oraz administracyjną. Dodatkowo Centrum korzystać będzie z obiektów Ośrodka Szkolenia Poligonowego w miejscowości Lešt na Słowacji, stanowiącego bazę treningową.

Fot. Anna Jakubczyk/CO MON

Źródło:

mon.gov.pl: CEK NATO uzyskało akredytację

Czytaj także:

Nowy p.o. Szefa Agencji Wywiadu

WSJ: niemiecki dyplomata szefem wywiadu NATO

Wywiad i kontrwywiad

Uprawnienia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

Rafał "Ralph" Muczyński, koordynator działu "Wojsko". Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku i politologii na Politechnice Białostockiej. Rysownik-hobbysta (więcej: http://ralph1989.deviantart.com oraz www.facebook.com/Ralph1989Arts) Zainteresowania: rysunek, wojskowość (szeroko pojęte zagadnienia współczesnej armii od strony uzbrojenia, zwłaszcza lotnictwo i technika rakietowa), polityka międzynarodowa, historia XX wieku.