Moździerz ATNOS. /Fot. kadr z filmu YT via Popular Aisoft

Czeskie moździerze ANTOS dla Wojska Polskiego

Jednostka Wojskowa NIL (JW NIL) i firma WORKS 11 Sp. z o.o. podpisały porozumienie w sprawie zakupu kolejnej partii lekkich moździerzy wz. 99 ANTOS kalibru 60 mm. Nowe moździerze produkowane przez czeską firmę Excalibur Army spol. s.r.o. trafią najpewniej do jednostek powietrzno-desantowych lub wojsk specjalnych.

ANTOS to ultralekkie system uzbrojenia zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu przez jednostki powietrzno-desantowe oraz specjalne. /Fot. materiały prasowe producenta

Jednostka Wojskowa NIL (JW NIL) i firma WORKS 11 Sp. z o.o. podpisały porozumienie w sprawie zakupu kolejnej partii lekkich moździerzy wz. 99 ANTOS kalibru 60 mm  Nowe moździerze produkowane przez czeską firmę Excalibur Army spol. s.r.o. trafią najpewniej do jednostek powietrzno-desantowych lub wojsk specjalnych.

Kontrakt został udzielony w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zgodnie z komunikatem o zastosowaniu tego trybu zamówienia z wolnej ręki zdecydowała okoliczność, iż z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, zamówienie to może być zrealizowane tylko przez jeden podmiot tj. firmę WORKS 11 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Podmiot ten ma być jedynym przedstawicielem czeskiego producenta, tj. firmy Excalibur Army spol. s.r.o. posiadającym wyłączność do sprzedaży wskazanego sprzętu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wartość zamówienia oszacowano na 3 099 600 PLN.

Jak wynika z dokumentu opublikowanego na łamach Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, zakup i dostawa lekkiego moździerza wz. 99 ANTOS ma na celu zapewnienie, iż żołnierze Wojska Polskiego zostaną wyposażeni „w niezawodny i bezpieczny w użytkowaniu sprzęt, który na etapie wdrażania do produkcji był poddany szeregowi badań”.

 

Czeskie 60 mm ultralekkie moździerze wz. 99 ANTOS są już powszechnie wykorzystywane przez jednostki specjalne (JW GROM, JW AGAT, JWK) oraz 6. Brygadę Powietrznodesantową. Nie trudno się zatem domyślić, że iż kolejna partia w/w moździerzy zostanie dostarczona do którejś z wyżej wymienionych jednostek. Zakupu dokonuje się z chęci unifikacji sprzętu wykorzystywanego przez żołnierzy, która umożliwi zachowanie kompatybilności z dotychczas stosowanym sprzętem wojskowym. Nabycie kolejnej partii w/w moździerzy kalibru 60 mm pozwoli ponadto na uzyskanie oszczędności – albowiem nie będzie istniała konieczność przeprowadzenia dodatkowych szkoleń żołnierzy.

Źródło: ted.edu – 2017/S 090-178760

Zobacz także: 

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.