Fot. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei.

Czy Straż Ochrony Kolei będzie formacją stricte policyjną?

Urzędnicy Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów potwierdzili, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) chce przekształcenia Straży Ochrony Kolei (SOK), poprzez rozszerzenie jej kompetencji i przejęcie przez ten resort kontroli nad SOK – po przekształceniach SOK ma uzyskać pozycję zbliżoną do Policji. 

Opinia z dnia 18 lipca 2016 r. o projekcie ustawy o Straży Ochrony Kolei przygotowana przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów do stwierdza, że ?celem regulacji przewidzianym w projekcie ustawy o SOK jest stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania SOK? jako formacji państwowej (jednolitej, umundurowanej i uzbrojonej) typu policyjnego podporządkowanej MSWiA wyposażonej w szereg nowych kompetencji, której przeznaczeniem będzie dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny w obszarze kolejowym.

Fot. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei.

Fot. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei.

Celem ustawy jak wskazuje projektodawca jest zbudowanie precyzyjnego ?oporządzenia prawnego? w związku z zagrożeniem terrorystycznym. Rada Legislacyjna zwraca uwagę na fakt, iż regulacja wzbudza ?szereg zastrzeżeń? z którego najważniejszym jest rozszerzenie obszaru kompetencji SOK także na obszary ?pozakolejowe„. Funkcjonariusze SOK celem wykonywania nowych zadań, dostaną nowe uprawnienia, które pozwolą m.in. kontrolę osobistą i zatrzymywanie ludzi, pobieranie odcisków palców i materiału biologicznego w formie wymazów z policzków, kontrolę bagaży podróżnych. Ponadto SOK będzie posiadała wgląd do systemów PESEL oraz CEPiK, oraz uzyska prawo do zakładania podsłuchów, nagrywania zdarzeń i osób.

Opinia Rady Legislacyjnej stwierdza, że projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) stwierdza, że ?W wyniku projektowanych uprawnień SOK uzyska pod tym względem pozycję zbliżoną do Policji”. Według wydających opinię, projekt MSWiA stanowi niemal kopię ?odpowiednich przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariuszy Policji? dzięki czemu podkreśla on związek Straży Ochrony Kolei (SOK) z Policją. Raport stwierdza zatem, że przyznanie takich kompetencji, może doprowadzić do sporów z zakresu kompetencji pomiędzy SOK a Policją.

Całość teksty opinii Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. o projekcie ustawy o Straży Ochrony Kolei dostępna jest na oficjalnym portalu internetowym radalegislacyjna.gov.pl aby przejść do opinii kliknij tutaj.

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.