Logo Stowarzyszenia Euro- Atlantyckiego / Źródło: www.sea.org.pl
Logo Stowarzyszenia Euro- Atlantyckiego / Źródło: www.sea.org.pl

Debata pt. „Stan siły obronnej RP”

15 czerwca 2015 r. Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie zorganizowało debatę o nazwie „Stan siły obronnej RP”. Jak wskazuje sama nazwa debaty, główne kwestie, które były na niej poruszane, koncentrowały się wokół stanu polskiej armii w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej. Podczas niej przedstawiono kilka ciekawych tez oraz opinii kilku znamienitych osobistości niniejszego stowarzyszenia. Poniżej pragnę je przedstawić.

Gen. dyw. (emerytowany) Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w latach 1992-1997:

 • siły zbrojne RP muszą być przygotowane do tego, aby w razie wystąpienia agresji zbrojnej ze strony innego państwa móc się w stanie obronić samodzielnie, albowiem siły sojusznicze mogą po prostu nie zdążyć na czas udzielić wsparcia;
 • brakuje w Polsce systemu edukacji obronnej obywateli zarówno wśród dzieci, młodzieży, ale również wśród elit;
 • potencjał, który drzemie w organizacjach pozarządowych działających na rzecz m.in. edukacji dla bezpieczeństwa, należy wykorzystać powołując do życia wojska obrony terytorialnej (obecnie brak systemowego podejścia do zagospodarowania potencjału organizacji pozarządowych);
 • obecna armia licząca 100 tys. żołnierzy powinna być uzupełniona wojskami obrony terytorialnej (300-350 tys., w wariancie minimalnym 150 tys.);
 • rezerwy osobowe wojska są obecnie za małe;
 • dyslokacja jednostek wojskowych w Polsce jest zła, gdyż nie uwzględnia obecnych uwarunkowań bezpieczeństwa- ściana wschodnia jest niemalże otwarta.

 

Gen. bryg. (emerytowany) Bogusław Smólski, były rektor Wojskowej Akademii Technicznej (2003-2006):

 • „polonizacja” uzbrojenia to termin, którego używają wysokiej rangi urzędnicy MON- pod tą nazwą kryje się zakup techniki sprzed wielu lat i próba opanowania posługiwania się nią- w rezultacie i tak ciągle jesteśmy parę generacji „do tyłu” w porównaniu z państwami Zachodu;
 • kooperacja ze światowymi liderami w produkcji uzbrojenia powinna zastąpić swoistą „polonizację”- dzięki temu technicznie stan polskiej armii byłby o wiele lepszy;
 • nakłady na badania i rozwój w zakresie obronności są źle koordynowane i znacznie niższe niż w innych państwach.

 

Gen. broni Marek Tomaszycki, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych:

 • sprawy związane z obroną terytorialną nie są zaniechane, pracuje nad nimi wojsko; obrona terytorialna nie istnieje w czasie pokoju (P), lecz istnieje w czasie wojny (W);
 • priorytety modernizacji technicznej polskiej armii: dowodzenie, rozpoznanie, obrona powietrzna, muszą być zrealizowane, gdyż są to kluczowe elementy, bez których nawet najnowocześniejszy sprzęt nie będzie w stanie sprostać wymaganiom współczesnego pola walki;
 • znacznie ważniejsze od ilości posiadanych przez wojsko środków walki jest zdolność przemysłu do tego, aby w razie nagłej potrzeby był on w stanie sprostać wymaganiom produkcyjnym polskich sił zbrojnych.

 

Janusz Onyszkiewicz, doradca ministra obrony narodowej, były szef MON, szef rady wykonawczej Stowarzyszenia:

 • konflikt na dużą skalę z udziałem Polski jest możliwy tylko wtedy, gdy Rosja będzie dysponowała większym niż Obwód Kaliningradzki obszarem graniczących z RP- musi być zajęta Białoruś;
 • dyslokacja jednostek wojskowych nie jest tak do końca zła, gdyż na wschodzie są jednak jakieś jednostki Wojska Polskiego.

 

Stowarzyszenie Euro- Atlantyckie (SEA) powstało w 1994 roku. Jego misją jest udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjowanie publicznej dyskusji oraz rozwijanie dialogu z instytucjami odpowiedzialnymi za umacnianie więzów euro-atlantyckich, bezpieczeństwo, obronność i politykę zagraniczną Polski. SEA realizuje kilka celów, w tym m.in. 1) działanie na rzecz promocji trwałych związków euro-atlantyckich oraz interesów Polski w Sojuszu  Północnoatlantyckim, Unii Europejskiej i w innych instytucjach bezpieczeństwa demokratycznych krajów Europy; 2) działalność oświatowa mająca na celu upowszechnianie wiedzy o polityce zagranicznej Polski, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego; 3) upowszechnianie wiedzy o roli i zadaniach NATO, polityce bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej oraz wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 4) upowszechnianie takich wartości jak demokratyzacja stosunków międzynarodowych, demokratyczna kultura obronna i strategiczna.