/Fot. Mirosław Cyryl Wójtowicz | Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

DG RSZ: Trzy Brygady Obrony Terytorialnej przekazane dowództwu WOT

W środę, w dniu 29 marca br. w Warszawie miała miejsce ceremonia przekazania zwierzchnictwa nad nowo sformowanymi trzema brygadami Obrony Terytorialnej i podporządkowanie ich Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Jak wynika z komunikatu ppłk Marka Pietrzaka, opublikowanego na stronie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ) ceremonia przekazania brygad Obrony Terytorialnej miała miejsce na terenie 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie. Protokoły przekazania trzech jednostek w obecności pełnomocnika szefa MON ds. utworzenia obrony terytorialnej dr. Grzegorza Kwaśniaka podpisali: w imieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych zastępca dowódcy gen. dyw. pil. Jan Śliwka oraz w imieniu Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej zastępca dowódcy płk Artur Dębczak.

/Fot. Mirosław Cyryl Wójtowicz | Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Warto zaznaczyć, że wcześniej tj. od momentu rozpoczęcia formowania tego rodzaju siły zbrojnych, Lubelska, Podkarpacka oraz Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej podporządkowane były Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak podaje komunikat prasowy, przy współpracy z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Biurem ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej realizowało zadania związane z organizacją i formowaniem oddziałów.

/Fot. Mirosław Cyryl Wójtowicz | Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Według DG RSZ przekazanie zwierzchnictwa nad tymi trzema brygadami Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej oznacza, że zyskało ono zdolności własne w zakresie zarówno dowodzenia, jak i szkolenia żołnierzy. Plany Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) zakładają, że pierwsze trzy działające już brygady osiągną pełną gotowość bojową w 2019 roku. W bieżącym roku ? zgodnie z planami MON ? powstać mają kolejne trzy brygady Obrony Terytorialnej: dwie w województwie mazowieckim oraz jedna w Olsztynie. W latach 2018 – 2019 utworzone zostaną kolejne brygady w Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Krakowie i Łodzi, na Śląsku w Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Źródło: DG RSZ 


Zobacz także: 

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.