Źródło: www.bbn.gov.pl

Doktryna cyberbezpieczeństwa rzeczpospolitej polskiej – 22 stycznia2015

Cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważnym składnikiem bezpieczeństwa narodowego. W dzisiejszych czasach oprócz niebezpieczeństw stricte fizycznych można zaliczyć te, które istnieją w szeroko rozumianej sieci internetowej. Na przestrzeni ostatnich lat wiele państw mogło doświadczyć jak ważna dla ich funkcjonowania jest cyberprzestrzeń. Obecnie,  jest to wręcz kolejna pole walki między państwami oraz różnorakimi podmiotami niepaństwowymi. 22 stycznia (wczoraj) Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało „Doktrynę cyberbezpiczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej”

Dokument składa się z 17 stron i 4 rozdziałów:

1. Cele strategiczne RP dziedzinie cyberbezpieczeństwa

2. Środowisko cyberbezpieczeństwa RP

3. Koncepcja zadań operacyjnych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

4. Koncepcja zadań preparacyjnych (przygotowawczych) w dziedzinie cyberbezpieczeństwa (utrzymania i rozwoju systemu bezpieczeństwa RP w cyberprzestrzeni)

Uwzględniono zarówno wyzwania , zagrożenia jak  i szanse dla cyberbezpieczeństwa przy czym trzeba dodać, że wyróżniono dwa wymiary tego pojęcia: wewnętrzny oraz zewnętrzny.

W wymiarze wewnętrznym,  jako główne zagrożenia wytypowano: cyberprzestępczość, cyberprotesty/demonstracje,kradzierze danych,  ataki hakerskie, zakłócenia systemu informatycznego kierującego niektórymi elementami infrastruktury krytycznej.

Dokument wydany przez BBN ocenia, że szansą na podniesienie cyberbezpieczeństwa jest stale rosnąca świadomość obywateli o zagrożeniach dotyczących korzystania z internetu. Dodatkową szansą na pozytywne kreowanie bezpieczeństwa w sieci ma być potencjał naukowy RP w dziedzinie nauk informatycznych i matematycznych.

W wymiarze zewnętrznym głównymi zagrożeniami są: cyberszpiegostwo,  cyberterroryzm, cyberkryzysy , cuberkonflikty, cyberwojna.

Szanse jakich upatruje się w tworzeniu bezpieczeństwa cybernetycznego w kontekście zagrożeń zewnętrznych związane są głównie z Naszym członkostwem w UE i NATO.

Polska z pewnością potrzebowała ” Doktryny cyberbezpiczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej”i powstanie takowego dokumentu można uznać za pozytywne. Niemniej jednak, zaraz za decyzjami powiązanymi z prawnym uporządkowaniem zagadnienia cyberbezpieczeństwa powinny iść konkretne działania.

Całość zapisu „Doktryny cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej” 

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe". Obecnie student Uniwersytetu Białostockiego na wydziale historyczno-socjologicznym - kierunek "Stosunki Międzynarodowe". Koordynator działu "Bezpieczeństwo" portalu "Nowa Strategia". Prowadzi bloga "Piotr Kular" na portalu Mpolska24.pl gdzie posiada status eksperta. Obszar jego zainteresowań dotyczy bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego w kontekście prowadzonej polityki bezpieczeństwa państw takich jak Rosja, Ukraina oraz Białoruś.