KTO Rosomak

Dostawa Systemu Zarządzania Walką Szczebla Batalionu (SZWSB) ? kryptonim ?ROSOMAK BMS?.

W piątek  10 lipca  Inspektorat Uzbrojenia wszczął procedurę zamówienia publicznego skierowanego do podmiotów krajowych w postępowaniu na dostawę  system teleinformatycznego wsparcia dowodzenia, który będzie instalowany w pierwszej kolejności na Rosmakach użytkowanych w SZ RP. Zawarcie umowy na ten system  przewiduje się w I kwartale 2016 r.

Zamówienie jest związane z ochroną podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa jest ono prowadzone z wyłączeniem ustawy prawo zamówień publicznych. Inspektorat Uzbrojenia szacuje, że docelowo system ma być zamontowany na ok. 4500 platform jezdnych będących na wyposażeniu SZ RP.

Zamówienie ma być realizowane w trzech fazach:

I faza: wykonanie przez wykonawcę tzw. modułu batalionowego z SZWSB ( na bazie 15 wozów KTO ROSOMAK z wieżą HITFIST30 + 1 KTO ROSOMAK w wersji bazowej) wraz z przeprowadzeniem testów tego modułu an zgodność z WZTT;

II faza:  po uzyskaniu pozytywnych wyników  z fazy I ? instalacja SZWSB w pozostałej części bojowej wskazanego batalionu ( na bazie 43 wozów KTO ROSOMAK z wieżą HITFIST30 + wozu KTO ROSOMAK w wersji bazowej) i przeprowadzenie kompleksowych testów batalionu ukompletowanego
w SZWSB ( na zgodność z WZTT);

III faza: po uzysakniu pozytywnych wyników  z fazy II ? instalacja SZWSB w częściach bojowych kolejnych czterech bpzmot. ( 232 wozy KTO ROSOMAK z wieżą HITFIST30, 8 wozów w wersji bazowej, 16 wozów szkolnych z wieżą HITFIST30, 1 laboratorium szkoleniowe).

Terminy wykonania zamówienia:

  1. Faza I: do 14 miesięcy od daty zawarcia Umowy,
  2. Faza II: do 26 miesięcy od daty zawarcia Umowy,
  3. Faza III: do 50 miesięcy od daty zawarcia Umowy,

Źródła:
www.mon.gov.pl
http://www.iu.wp.mil.pl/userfiles/file/zamowienia_publiczne/2015/93/Ogloszenie_BMS.pdf

Absolwent WSIiZ w Rzeszowie. Do jego zainteresowań należą zagadnienia związane z Wojskiem Polskim, bezpieczeństwem, lotnictwem oraz historią. Pasjonat modelarstwa redukcyjnego.