/Fot. European Parliament | Flickr

Europejski Fundusz Obronny? Nowa inicjatywa Komisji Europejskiej

W środę, w dniu 30 listopada br. Komisja Europejska zaproponowała utworzenie Europejskiego Funduszu Obrony – propozycja organu wykonawczego Unii Europejskiej stanowi część przyjętego w dniu wczorajszym europejskiego planu działań w sektorze obrony. 

Jak informuje komunikat prasowy Komisji Europejskiej, proponuje ona utworzenie Europejskiego Funduszu Obrony oraz inne działania, których efektem miałoby być zwiększenie efektywności wydatków państw członkowskich wspólnoty europejskiej na budowę zdolności obronnych. Ponadto Komisja Europejska chce zwiększenia bezpieczeństwa obywateli europejskich i rozwoju konkurencyjności i innowacyjności przemysłu.

Proponowany przez KE, Europejski Fundusz Obronny składać ma się z dwóch różniących się od siebie pod względem struktury prawnej i finansowania budżetu pionów, które jednak w założeniu mają się wzajemnie uzupełniać.

?Pion badawczy? służyć ma finansowemu wsparciu współpracy członków wspólnoty europejskiej w dziedzinie badań naukowych w obszarze technologii takich jak np. elektronika, metamateriały, oprogramowanie szyfrujące czy też robotyka. Zgodnie z planem KE, w budżecie Unii Europejskiej na rok 2017 na badania w zakresie obronności zarezerwowane zostaną środki w wysokości 25 mln EUR (110 mln zł) ? ponadto przewiduje się, że do 2020 roku, środki te mogą wzrosnąć do poziomu 90 mln EUR (399 mln zł). Znaczne zwiększenie wydatków na obronność miałoby miejsce po 2020 roku ? KE zamierza zaproponować członkom UE program badań w dziedzinie obronności na którego finansowanie co roku wspólnota wydawałaby kwotę 500 mln EUR (2,2 mld zł).

?Pion w zakresie zdolności? stanowić ma narzędzie finansowania, wspierające zainteresowane państwa członkowskie wspólnoty we wspólnych zakupach uzbrojenia ? działanie takie ma w założeniu pozwolić na znaczne obniżenie kosztów pozyskania pewnych aktywów. KE podaje, że szacunkowe dane wskazują, że ?pion w zakresie zdolności? powinien dysponować kwotą około 5 mld EUR rocznie (około 22 mld zł).

W ramach europejskiego planu działań w sektorze obrony Komisja Europejska proponuje także wprowadzenie zmian w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz środków Europejskiego Banki Inwestycyjnego. Komisja planuje wspieranie inwestycji w m.in. przedsiębiorstwa (także małe i średnie) prowadzące produkcję podwójnego przeznaczenia (przyp. takie produkty trafiają zarówno na rynek wojskowy jak i cywilny).

Ponadto KE chce wzmocnienia jednolitego rynku na użytek obronności. Organ wykonawczy UE planuje, polepszyć warunki dla funkcjonowania otwartego i konkurencyjnego europejskiego rynku obronności ? ma to ułatwić działalność transgraniczną i pomóc w uzyskiwaniu jak najlepszych cen w zamówieniach w dziedzinie obronności. Komisja Europejska chce m.in. ułatwić udział w procedurach zamówień publicznych w dziedzinie obronności za granicą.

Kwestie zawarte w przyjętym w środę, europejskim planie działań w sektorze obrony mają zostać poddane dyskusjom na forum podczas grudniowego Szczytu Rady Europejskiej.

Źródło: European Commission | A European Defence Action Plan and „Clean Energy for All Europeans”Komisja Europejska ? Komunikat prasowy | Europejski plan działań w sektorze obrony: pierwsze kroki w kierunku

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.