Samobieżna armatohaubica AHS KRAB kalibru 155 mm. /Fot. Kadz z filmu DGRSZ | YT

Inspektorat Uzbrojenia kupi precyzyjną amunicję artyleryjską?

Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego, którego celem będzie pozyskanie informacji niezbędnych w procesie pozyskania amunicji precyzyjnej kalibru 155 mm. 

Zgodnie z informacjami podanymi w dniu 18 lipca br. przez Inspektorat Uzbrojenia MON, organ ten zamierza przeprowadzić dialog techniczny, którego celem będzie uzyskanie informacji niezbędnych do przygotowania zamówienia na 155 mm amunicję z pociskami samonaprowadzającymi się na źródła promieniowania elektromagnetycznego.

Dialog techniczny będzie obejmował ocenę parametrów i charakterystyk posiadanych przez oferowany sprzęt wojskowy oraz sprecyzowanie kwestii dotyczących zabezpieczenia logistycznego i bezpieczeństwa dostaw. Ponadto dialog posłuży Inspektoratowi Uzbrojenia MON w oszacowaniu potrzeb czasowych, sprecyzowaniu uwarunkowań systemu szkolenia oraz oszacowaniu kosztów zarówno pozyskania, eksploatacji, jak i wycofania tego rodzaju sprzętu wojskowego z wyposażenia Wojska Polskiego. Postępowanie będzie trwało od dnia 5 października br. do dnia 28 lutego 2018 roku. Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w dialogu mogą składać swoje zgłoszenia do dnia 18 sierpnia 2017 roku. W przypadku nieosiągnięcia celów określonych w dialogu technicznym termin może ulec wydłużeniu.

Nowe możliwości

Należy zaznaczyć, że jeśli postępowanie wyjdzie poza formę dialogu technicznego, to w perspektywie pewnego czasu do Wojska Polskiego może trafić nowoczesna amunicja precyzyjna, która nie tylko pozwoli na zwalczanie środków radiolokacyjnych przeciwnika, ale i doprowadzi do znacznego zwiększenia wartości bojowej polskiej artylerii. Amunicja kalibru 155 mm bez wątpienia trafiłaby na wyposażenie armatohaubic samobieżnych na podwoziu kołowym (AHS Kryl) oraz gąsienicowym (AHS Krab) wyposażonych w armaty kalibru 155 mm (lufa o długości 52 kalibrów).

Źródło: iu.wp.mil.pl

Zobacz także: 

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.