F-16C Block 52+ ?Jastrząb? w Kuwejcie. /Fot. ppłk Szczepan Głuszczak, DG RSZ

Inspektorat Uzbrojenia zamawia naboje ćwiczebne dla myśliwców F-16

W sobotę, dniu 26 listopada br. Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował o przydzieleniu kontraktu na dostawę naboi kalibru 20 mm z pociskiem ćwiczebnym TP RRR LD M2 dla myśliwców wielozadaniowych F-16C/D Block 52+ spółce Mesko S.A.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 108 tysięcy sztuk naboi kalibru 20 mm z pociskiem ćwiczebnym TP RRR LD M2. Zgodnie z komunikatem Inspektoratu Uzbrojenia MON, dostawy pocisków mają zostać zrealizowane w latach 2017-2019 i 2021 – dostawcą będzie spółka Mesko S.A. Udzielenie zamówienia nastąpiło bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

F-16C Jastrząb, należący do Sił Powietrznych RP. / Wikimedia Commons.

F-16C Jastrząb, należący do Sił Powietrznych RP. / Wikimedia Commons.

Naboje kalibru 20 mm z pociskiem ćwiczebnym TP RRR LD M2 są jedynym typem amunicji ćwiczebnej do działek M61 A1 'Vulcan’ dopuszczonym do zastosowania na myśliwcach wielozadaniowych F-16C/D Block 52+ wykorzystywanych przez Siły Powietrzne RP ujęte w dokumentacji eksploatacyjnej ? w wykazie List of applicable publications TO PLl F-l 6CJ-0 l). Przedmiotowe zamówienie jest pierwszym wznowieniem u dotychczasowego wykonawcy – Mesko S.A, po ostatnio zawartej umowie nr IU/149/IX-58/ZS/NEGZ/DOS/Z/2014/367 (przyp. red. ostatnia umowa została zawarta w dniu 18 kwietnia 2014 roku). Spólka Mesko jest właścicielem dokumentacji technicznej oraz jedynym i wyłącznym podmiotem uprawnionym do wytwarzania i dystrybucji tego rodzaju amunicji w Polsce. Wyłączną i wieczystą licencję na produkcję tego rodzaju amunicji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej firma Mesko S.A pozyskała od firmy NAMMO w ramach umowy offsetowej na zakup myśliwców wielozadaniowych F-16C/D Block 52+.

Zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych (parametrach balistycznych) niż odpowiadające balistyce bojowej 20-mm naboje z pociskiem ćwiczebnym MP LD M70 A1 i wymagałaby przeprowadzenia procesu certyfikacji do użycia w polskich F-16 przez producenta działka M61 A1, producenta samolotu oraz agendę rządu USA ? F-16 System Program Office. Zmiana dotychczasowego wykonawcy nabojów skutkowałaby wystąpieniem problemów z zachowaniem ciągłości procesu szkolenia personelu latającego oraz osiągnięciem wymaganego poziomu, jak również niosłaby za sobą konieczność generowania subsydialnych, trudnych do oszacowania kosztów związanych z wyposażeniem warsztatów obsługowych jednostek wojskowych w dodatkową specjalistyczną aparaturę kontrolno-pomiarową. Ponadto należy zaznaczyć, że 20-mm naboje z pociskiem ćwiczebnym TP RRR LD M2 są jedynymi nabojami stosowanymi w polskich samolotach F-16 i brak jest innych rozsądnych rozwiązań alternatywnych lub zastępczych, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Źródło: Inspektorat Uzbrojenia MON | Zamówienia publiczne / IU/182/IX-58/ZO/WROiB/DOS/ZSS/2016

Zobacz także:

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.