KTO Rosomak z wieżą CMI Defence Cockerill XC-8 120HP kalibru 120 milimetrów. /Fot. Damian Ratka

IU MON: Dziesięć zgłoszeń w postępowaniu na niszczyciele czołgów dla Wojska Polskiego

Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował, że do udziału w fazie analityczno-koncepcyjnej w zakresie ?Osiągnięcia możliwości zwalczania środków pancernych i opancerzonych …? – dotyczącej pozyskania niszczycieli czołgów dla Wojska Polskiego zgłosiło się 10 podmiotów gospodarczych.

W środę, w dniu 31 marca 2017 roku minął termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w prowadzonym przez Inspektorat Uzbrojenia MON postępowaniu dotyczącym analizy możliwości zwalczania środków pancernych i opancerzonych przez niszczyciele czołgów oraz pozyskania ich dla Wojska Polskiego. Jak poinformował Inspektorat Uzbrojenia, do udziału w postępowaniu zgłosiło się dziesięć podmiotów gospodarczych: Cenrex Sp. z o.o., Fights On Sp. z o.o., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., AMZ-Kutno S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych ?OBRUM? sp. z o.o., Rosomak S.A., Rheinmetall Defence Polska Sp. z o.o., CMI Defence Polska Sp. z o.o., Huta Stalowa Wola S.A. oraz MBDA.

CV90105 z działem Cockerill XC-8 kal. 105 mm. /Fot. CMI Defence

Przypominamy, że Inspektorat Uzbrojenia MON (IU MON) poinformował o rozpoczęciu fazy analityczno-koncepcyjnej w zakresie ?Osiągnięcia możliwości zwalczania środków pancernych i opancerzonych przez niszczyciele czołgów? w środę, w dniu 19 kwietnia br. Zgłoszenia wyżej wymienionych dziesięciu podmiotów gospodarczych zostaną teraz zweryfikowane ? dopiero wtedy do wybranych ?potencjalnych oferentów? wysłany zostanie szczegółowy tekst zapytania o informację (Request For Information; RFI).

Czego poszukuje Wojsko Polskie? 

Zgodnie z komunikatem Inspektoratu Uzbrojenia, planowany do pozyskania sprzęt wojskowy ma za zada­nie zwal­czać środki pan­cerne i opan­ce­rzone naj­now­szej gene­ra­cji wypo­sa­żone w sys­temy obrony aktyw­nej, w tym zakłó­ca­jące i obez­wład­nia­jące układ napro­wa­dza­nia ata­ku­ją­cych poci­sków oraz zwal­cza­jące pocisk poprzez wystrze­le­nie anty­po­ci­sków. Z tego też względu zwal­cza­nie pojaz­dów opan­ce­rzo­nych powinno zostać osią­gnięte poprzez kine­tyczne środki ogniowe oraz prze­ciw­pan­cerne poci­ski kie­ro­wane. W związku z powyższym prowadzenie operacji zwalczania środków pancernych i opancerzonych powinno być osiągane przez zdolność do rażenia sił przeciwnika ogniem bezpośrednim za pomocą kinetycznych środków ogniowych oraz przeciwpancernych pocisków kierowanych.

Zobacz także: 

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.